Održana Javna rasprava o Nacrtu Zakona o rudarstvu F BiH

Danas su predstavnici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije  u Kantonalnoj provrednoj komori Tuzla održali Javnu raspravu o prijedlogu Nacrta Zakona o rudarstvu F BiH. Amandmane na pomenuti proijedlog uložili su predstavnici preduzeća koji se bave ovom granom privrede, kao i oni kojih se tiču područja koja su pod eksploatacionim i rudnim poljima. Prošle godine je Vlada Federacije BiH utvrdila Nacrt Zakona o rudarstvu i uputila ga Parlamentu federacije BiH. Nakon što ga je usvojio donesen je zaključak da se provede Javna rasprava u trajanju od šezdeset dana. Dvije su održane u Sarajevu i Mostaru, a treća, ujedno i posljednja danas u Tuzli. Predstavnici federalnog ministarstva kažu da su sve rasprave bile konstruktivne i da će biti od velike koristi za kvalitetniji Prijedlog Zakona o rudarstvu F BiH.

“Poslije ovoga slijedi veliki posao Stručne grupe koja radi na izradi Prijedloga Zakona, da to sve sagleda, usaglasi, vidi ono što je opravdano, uvrsti u prijedlog zakona koji će biti upućen prema Vladi Federacije. Vlada će utvrditi Prijedlog i uputiti ponovo u parlamentarnu proceduru”, izjavio je Amir Halilčević, pomoćnik federalnog ministra energije, industrije i rudarstva.

S obzirom da je Grad Tuzla jedan od najugroženiji rudarskim aktivnostima Javnoj raspravi prisustvovao je i član tima Gradske uprave, Miralem Mulać. Navodi da je preko 20 % teritorije Grada Tuzla pod eksplatacionim i rudnim poljima što ograničava prostorno i urbanističko planiranje. Uložili su svoje amandmane.

“Grad Tuzla insistira na izmjeni člana 110. zakona o rudarstvu po starom, a sada je to član 116. po novom koji reguliše način gradnje u eksploatacionim poljima. Tu imamo najviše primjedbi i sugestija kako bi svojim amandmanima pokušali unaprijediti prostorni razvoj Grada Tuzla u zonama rudarskih aktivnosti”, kazao je Miralem Mulać, uposlenik GU Tuzla.

Stručna služba federalnog ministarstva će u najkraćem mogućem roku pripremiti Nacrt ovog Zakona i dostaviti ga Vladi Federacije na usvajanje.

Pročitajte...