Održana sjednica GV Živinice

Obiman dnevni red našao se danas pred vijećnicima Gradskog vijeća Živinice. Većinom glasova podržali su Izvještaj o izvršenju budžeta za 2019.-tu godinu koji je, kako je rečeno, bio stabilizirajući i ravojni.
„Treba podsjetiti da je Gradsko vijeće Živinice za protekle četiri godine povećalo budžet za blizu sedam miliona , kao i činejnicu da je suficit od više od milion KM u prethodnoj godini rezultat zajedničkog rada Gradskog vijeća i Gradske uprave“, rečeno je na sjednici. Većinom glasova vijećnici su podržali Izvršenje budžeta za 2019.godinu.
“Ono što je najbitnije u svemu tome je da planirani budžet prati realizaciju tog budžeta što je dokaz jednog domaćinskog rada i dobre saradnje kada je u pitanju predstavničko tijelo građana i izvršna vlast Grada Živinica. GV je još jednom pokazalo zavidan nivo zainteresovanosti za sve probleme grada i nadamo se da ćemo u narednom periodu postizati još bolje rezultate i da će oni koji dođu u narednom periodu nastaviti onako kako smo mi trasirali”, kazao je predsjedavajući Gradskog vijeća, Nail Jusić.
Suficitom u prethodnoj i punjenjem budžeta u prvom kvartalu ove godine u iznosu više od 6 miliona KM stvoreni su preduslovi za nesmetan rad u vrijeme koronavirusa i proglašenja stanja prirodne nesreće, navodi predsjedavajući Jusić.
“Tako da smo mi s tim suficitom u budžetu pokrili nedosatatke u 2020.-toj. Hvala bogu stanje se stabilizuje. Nadamo se da će u narednom periodu biti bolje punjenje budžeta, a planirana je i realizacija projekata predviđenih budžetom za 2020. godinu”, pojašnjava Jusić.
Data je i saglasnost na potpisivanje sporazuma sa JKP „Komunalac“ Tuzla o isporuci dodatni dvadeset litara vode u sekundi čime će se smanjiti redukcije vode u Živinicama, naročito u ljetnom periodu.
“Sporazumom koji je potpisan sedamdesetih godina predviđeno je da Živinice dobiju 45 sekundnih litara vode. Novim sporazumom predviađa se 65 litara u sekundi i onih nedostatnih do 100 litara vode koji će se obezbijediti iz realizovanog projekta Barice, tako da će za građane Živinica redukcija vode biti prošlost”, istakao je predsjedavajući Gradskog vijeća, Nail Jusić.
Vijećnici su, između ostalog, podržali i izvještaje o radu za 2019. godinu: JZU „Dom zdravlja“ Živinice, Javnih ustanova „Centar za socijalni rad“, „BKC“ Živinice i RTV Živinice, kao i Izvještaj o radu gradonačelnika za proteklu godinu. Usvojen je i prijedlog odluka o dodjeli odlikovanja i priznanja grada Živinice.

Pročitajte...