Održana sjednica Vlade TK

Naredne akademske godine prvu godinu studija na Univerzitetu u Tuzli, prema odluci donesenoj na sjednici Vlade TK, planiran je upis 2 hiljade 45 studenata. Donesena je i odluka kojom se utvrđuje cijena koju snose studenti prvog, kao i drugog, odnosno, trećeg ciklusa studija. Donesena je Odluka o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, te Odluka o izmjeni Odluke o Pozitivnoj listi lijekova. Vlada TK je prihvatila Informaciju o stanju sigurnosti u prošloj godini.