Okončana realizacija projekta podrške mladima za 2019. godinu

Vlada Tuzlanskog kantona u ovoj je godini kao podršku mladima izdvojila 115 hiljada KM. Novac je podijeljen za pomoć stambenom zbrinjavaju mladih ljudi u vidu subvencioniranja dijela kamata, te podršku projektima udruženja mladih koji su se javili na javni poziv. Zanimljivo je da se po pozivu javilo samo devet takvih udruženja, od čega je osam udruženja imalo urednu prijavu, čime su ostvarili priliku da povuku sredstva iz kantonalnog budžeta. Resorni ministar napominje da će se nastojati veći iznos sredstava za ovu namjenu u 2020. godini. Postavlja se i pitanje šta se čini za mlade ljude kako bi ostali u BiH i dobili priliku ostvariti ovdje svoje ambicije.

 

Pročitajte...