Online i telefonska prijava na evidenciju Službe za zapošljavanje od sutra bit će ukinuta: Redovna javljanja korisnici će moći izvršiti lično u prostorijama općinskih biroa za zapošljavanje

S obzirom da je epidemiološka situacija u Kantonu povoljnija u odnosu na protekli period svi korisnici redovnih javljanja svoje javljanje moći će izvršiti na uobičajeni način to jeste lično u prostorijama nekog od općinskih biroa za zapošljavanje uz strogo pridržavanje higijensko epidemioloških mjera. Služba za zapošljavanje TK od sutra ukida online i telefonska javljanja. Odluka koju je Služba donijela o izmjenama u pružanju usluga za korisnike redovnih javljanja 30, 45 i 120 dana, a vezane za online i telefonsko javljanje.

Pročitajte...