Opći kolektivni ugovor za sada neće biti proširen na sve radnike u FBiH

Zahtjev Saveza samostalnih sindikata BiH da Opći kolektivni ugovor bude proširen na sve radnike u FBiH, ostao je bez odgovora u Ekonomsko-socijalnom vijeću za teritoriju Federacije. Prethodni ugovor se odnosio na sve radnike u federalnom području dok je u novom zakonu o radu ostala klauzula da Vlada može proširiti novi opšti kolektivni ugovor na sve radnike, ako za to postoji interes Federacije Više u video prilogu.

Sagovornici:
Ismet Bajramović, predsjednik SSS BiH
Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH
Vesko Drljača, ministar rada i soccijalne politike FBiH

Pročitajte...