Općina Sapna dobila Nacrt budžeta za 2022. godinu.

Nacrt budžeta Općine Sapna za 2022.godinu nešto je veći od 4,7 miliona KM, a među kapitalnim investicijama je rješavanje problema vodosnadbijevanja. Općina Sapna je naime tokom sušnog perioda ove godine čak proglasila stanje prirodne nesreće zbog nestašice vode za piće. Osim toga za građane je veoma značajan i projekat izgradnje poslovnog centra čime   se nastoje privući investitori u Sapnu. Vlada Federacije BiH već je izdvojila 370 000 KM za ovaj projekat, dok će ostatak sredstava obezbjediti Općina i Vlada TK tokom iduće godine.

Općinski vijećnici Sapne danas su usvojili i  Program kojim će se dodijeliti subvencije u poljoprivredi koja ni ovdje nije pošteđena velikih posljedica suše.  Nakon ovogodišnje suše odlučili smo izdvojiti sredstva za dodatne subvencije kaže načelnik  Zudin Mahmutović i dodaje da ga posebno raduje činjenica da je i Vlada TK izdvojila dodatna sredstva za ovu namjenu.

Vijećnici su danas usvojili i Nacrt Strategije razvoja općine Sapna za period 2021- 2027. godina. Radi se strateškom dokumentu koji je u potpunosti usklađen sa već donesenim Strategijama viših nivoa vlasti. Ovaj Nacrt će u javnoj raspravi biti mjesec dana, pa je upućen poziv privrednicima, udruženjima i građanima da se uključe u izradu njegovog konačnog izgleda.  

Pročitajte...