Općina Teočak će ove godine dodijeliti 20 stipendija studentima

U Teočaku je zasjedalo Općinsko vijeće. Vijećnici su razmatrali prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta općine Teočak za prošlu godinu. Usvojen je i  Izvještaj o radu načelnika općine za 2020-tu, te je izmjenjena Odluka o uslovima i načinu izdavanja u zakup poslovnih prostorija i zgrada općine Teočak.

Na današnjoj sjednici vijećnici OV Teočak su usvojili Izvještaj o izvršenju budžeta ove općine za proteklu godinu.

Ukupno prihodi u budžetu općine Teočak za prethodnu godinu iznosili su 2 miona 215 hiljada km i manji su za oko 17 odsto u odnosu na plan. Rashodi i izdaci iznosili su priblizno 2 miliona i 36 hiljada km. Ostvareni finasisjki rezultat je višak prihoda nad rashodima u iznosu od oko 180 hiljada KM ističe predsjedavajući OV Teočak Nusret Džuzdanović.

Vijećnici u Teočaku su usvojili izvještaj o radu općinskog načelnika za 2020 godinu. Načelnik Taib Muminović kaže kako je u prošloj godini na području ove općine pokrenuto nekoliko važnih projekata.

Stvarno možemo 2020. godinu bez obzira na pandemiju ocijeniti dosta uspješnom. Naravno nije to samo zasluga načelnika i opštinskih službi jer bilo je u vrijeme pandmije pomoći i od strane Vlade kantona i Vlade federacije, tako da smo uspjeli da sve te projekte zajedno sa onim sredstvima koje smo mi imali na raspolaganju, i stvarno smo uspjeli jedan veliki dio jako bitnih projekata za građane da uradimo u prošloj godini.

Vijećnici opštinskog vijeća Teočak usvojili su odluku o broju i visini stipendija za akademsku 2020/2021 godinu. Ovom odlukom planirano je da se dodijeli 20. stipendija za studente. Za ovu namjenu općina Teočak je izdvojila 15.000 KM.