Općinsko vijeće Kladanj usvojilo Izvještaj o izvršenju Budžeta za period od 1.1. do 31.3. 2018. godine

Vijećnici su prihvatili Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Kladanj za prva tri mjeseca ove godine prema kojem su ostvareni prihodi veći za 100 000 maraka u odnosu na isti period prošle godine. Tokom januara, februara i marta budžetska rezerva se koristila za sedam slučajeva teških bolesti i hitnih intervencija. Utrošeno je duplo manje novca od planiranog, stoji u Izvještaju.  Usvojen je Prijedlog Plana zaštite od požara općine Kladanj, Prijedlog izmjena Odluke o privremenom korištenju javnih površina i visini naknade i Prijedlog visine naknade za izdavanje izvoda iz planskih dokumenta. OV Kladanj prihvatilo je Informacije o održavanju zajedničkih dijelova zgrada ,  zdravstvenoj ispravnosti vode za piće i higijensko-epidemiološkoj situaciji u 2017. godini. Osim toga prihvaćeni su Izvještaji o radu Preduzeća Karaula i ustanova poput „Javne  biblioteke“, „Dječijeg obdaništa“, Doma zdravlja i Centra za socijalni rad Kladanj.

Pročitajte...