Osnovna muzička škola Tuzla: Koncert povodom jubileja, 70 godina uspješnog rada

JU Osnovna muzička škola Tuzla 16. maja s početkom u 19 sati, a povodom Dana škole organizira „Koncert učenika” u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona. Osnovna muzička škola u Tuzli osnovana je 1949/50 školske godine. Desetogodišnji jubilej Državne niže muzičke škole obilježen 1959. godine predstavlja “kulturni datum u historiji grada Tuzla.

Šezdesetih godina, kada je muzičko obrazovanje došlo na viši stupanj kvaliteta, ne samo u Tuzli već i na prostoru bivše države, pokrenuta su takmičenja najboljih učenika na republičkom i na saveznom nivou. Bilo je to vrijeme kada se obrazovni proces počeo verifikovati muziciranjem o pred stručnim žirijem koji je zavisno od kvaliteta pokazanog znanja najbolje nagrađivao.

U školskoj 1999/2000. g. J.U. Osnovna muzička škola je proslavila jubilej 50 godina postojanja i rada, obilježivši to brojnim koncertima i radnim aktivnostima. Od 1949. g. postiže zapažene rezultate u odgoju i obrazovanju mladih muzičara u dobi od 7 do 15 godina, osposobljavajući ih za nastavak daljeg školovanja na umjetničkim školama. Brojni učenici Osnovne muzičke škole u Tuzli, danas djeluju kao priznati umjetnici i profesori širom Svijeta, kao i u našoj sredini i našem Gradu Tuzli.