Potpisan Protokol o određivanju tromeđne granične tačke (VIDEO)

Ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Adil Osmanović, državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore Dragan Pejanović i generalni sekretar Ministarstva vanjskih poslova Republike Srbije Veljko Odalović danas su u Sarajevu potpisali Protokol o određivanju tromeđne granične tačke između BiH, Crne Gore i Republike Srbije.

Ministar Osmanović je tom prilikom kazao novinarima da će se potpisivanjem ovog Protokola stvoriti pravni okvir za materijalizaciju i označavanje navedene tromeđne tačke, a čime se završava još jedna neophodna faza u konačnoj demarkaciji državne granice između BiH, Republike Srbije i Crne Gore, a sve u skladu s propisima unutrašnjeg zakonodavstva ove tri susjedne države, kao i u skladu s propisima međunarodnog prava.

Ocijenio je da je ovaj protokol stvarni iskorak koji se čini u pravcu uređenosti državne granice BiH u skladu sa pravilima i principima međunarodnog prava.

Svaki iskorak u pogledu uređenosti državne granice BiH, koji se napravi putem bilateralnih i multilateralnih pregovora sa susjednim zemljama ide u prilog jačanju regionalne saradnje, međusobnog uvažavanja i poštivanja među susjednim državama, kazao je ministar Osmanović.

Dodao je da potpisivanje ovog protokola znači iskorak više za sve zemlje potpisnice u pravcu punopravnog članstva u Evropsku uniju.

Po njegovim riječima, protokol koji je danas popisan je način kojim se jasno iskazuje odlučnost država potpisnica u pravcu rješavanja otvorenih graničnih pitanja.

Istaknuo je uvjerenje da će se ovaj protokol, čije je zaključivanje logičan slijed započetih aktivnosti na konačnoj demarkaciji državne granice BiH sa susjedima i prijateljskim državama, Republike Srbije i Crne Gore, uspješno implementirati i da će dati podsticaj bržem odvijanju daljnjih aktivnosti na ovom planu, te doprinijeti jačanju prijateljskih odnosa među državama potpisnicama.

Državni sekretar u Ministarstvu unutrašnjih poslova Crne Gore Dragan Pejanović je kazao da je današnje potpisivanje protokola potvrda kvalitetnih susjedskih odnosa između ove tri države.

– Današnjim činom potpisivanja zapravo šaljemo još jednu dobru poruku da zemlje zapadnog Balkana mogu samostalno zaključivati ovakve sporazume, rješavati granična pitanja sopstvenim pregovaračkim kapacitetima – naveo je Pejanović.

Pojasnio je da je tromeđa zajednička tačka granica katastarskih općina Poblaće (Crna Gora), Sočice (Srbija) i Đakovići-Zaborak (BiH) koja se nalazi na mjestu zvanom Zelena glava.

Istaknuo je da je Crna Gora veoma posvećena rješavanju bilateralnih pitanja sa susjedima, te da je jedan od značajnih spoljnopolitičkih prioriteta Vlade Crne Gore jeste upravo razvoj i unapređenje dobrosusjedskih odnosa i regionalne saradnje.

Također, dodao je on, zaključivanje i izvršavanje međunarodnih ugovora o državnoj granici sa susjednim državama, jedan je od značajnijih prioriteta Crne Gore u procesu pristupanja Evropskoj uniji.

– Strategijom Evropske unije, preciznije Evropske komisije o kredibilnoj perspektivi zapadnog Balkana, između ostalog, predviđeno je da otvorena bilateralna pitanja između zemalja regiona moraju biti riješena prije prijema zapadnobalkanskih država u EU. EU neće i ne može uvoziti bilateralne sporove – naveo je Pejanović.

Ocijenio je da će zaključivanje međunarodnih ugovora o državnoj granici kao i današnjeg protokola, doprinijeti stabilizaciji, unapređenju dobrosusjedskih odnosa, poštovanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta i napretku ovog regiona u cjelini.

Generalni sekretar Ministarstva vanjskih poslova Republike Srbije Veljko Odalović je kazao da je Srbija u svoj vanjskopolitički i svaki drugi prioritet stavila regionalnu saradnju i rješavanje regionalnih i otvorenih pitanja.

Dodao je da je razgovarano o tome da se nakon ovoga nastavi intenzivnije raditi na pitanju uređenja državne granice između Srbije i BiH.

Upitan u vezi sa spornim pitanjima koja se tiču državne granice, ministar Adil Osmanović je kazao da, nakon što je vrlo uspješno potpisan Sporazum o granici sa Crnom Gorom i u fazi su njegove implementacije na terenu, BiH je jako zainteresirana da se takvi isti sporazumi o granici potpišu sa Republikom Srbijom i Republikom Hrvatskom.

– Na sastanku prije potpisivanja protokola smo se dotakli i tog pitanja i vidim da postoje interesi i od strane Republike Srbije da se to pitanje riješi – kazao je ministar Osmanović.

Podsjetio je da je posljednja sjednica Međudržavne diplomatske komisije za državnu granicu između BiH i Srbije održana 2010. godine i „Republika Srbija je ponovila svoj zahtijev tada vezano za izmjene granične linije, koji postupak bi tekao paralelno sa zaključenjem ugovora o državnoj granici između BiH i Republike Srbije, kao i prateće tehničke dokumentacije“.

– Delegacija BiH ostala je na stajalištu da nema razmjene teritorija bez prethodog potpisivanja ugovora o granici između dvije države, s pratećom tehničkom dokumentacijom, a kako je utvrdilo i Vijeće ministara BiH 2004. godine – podsjetio je Osmanović.

Napomenuo je da se detaljni zahtjev za korekciju državne granice Republike Srbije i BiH odnosi na četiri tačke.

– To su tačke koje bi trebalo da se razmotre, vide, ali stav BiH je da se prvo potpiše sporazum o granici, a onda, ako ima potrebe, da se pristupi korekciji. Mislim da ćemo nakon današnjeg potpisivanja protokola o tromeđnoj tačci intenzivitari razgovore. Ono što je najbitnije, svi smo zainteresirani da se to pitanje što je moguće prije riješi. Jer nama nema kretanja ka EU, a opredjeljenje sve tri države je kretanje ka EU, dok ne riješimo pitanje granice onako kako smo to riješili sa Crnom Gorom – kazao je ministar Osmanović.

Pročitajte...