OV Čelić usvojilo izmjene i dopune Budžeta za 2021.g: “Budžet Opštine Čelić najveći do sada”

OV Čelić usvojilo je Izvještaj o izvršenju Budžeta Opštine Čelić za period od 1. januara do 30. septembra 2021. godine. Izvršenje je pokazalo da su prihodi veći od planiranih, a došlo je i do povećanja grantova viših nivoa vlasti, tako da Čelić drugi put donosi rebalans budžeta. Danas su usvojene izmjene i dopune Budžeta Opštine Čelić za 2021. godinu, koji nikada nije bio veći. „Prema prvobitnoj projekciji Budžet opštine Čelić za 2021. je trebao iznositi gotovo 2 150 000 KM, ali će biti za oko dva miliona veći od planiranog. Usljed  povećanja prihoda OV Čelić usvojilo je izmjene i dopune budžeta.  Nakon drugog rebalansa,  Budžet Opštine Čelić za 2021.g  iznosit će nešto više od 4 078 000 KM“, rekao je načelnik Čelića Admir Hrustanović.  „Za održavanje puteva i mostova izdvojeno je 100 000 KM, što je duplo više od prvobitno planiranog iznosa. Za sanaciju klizišta izdvojeno je više od 313 000 KM. Budžetska pozicija za subvencije zapošljavanju pojačana je za 12 000 maraka, tako da je na raspolaganju ukupno 37 000 maraka. Budžetska pozicija za grantove neprofitnim organizacijama povećana je za 45 000 maraka i iznosi gotovo 173 000 KM, tekući transferi udruženjima građana su povećani za 5 000 i iznose ukupno 25 000, dok su subvencije za prevoz đaka povećane za 13 000 KM“, rekao je predsjedavajući OV Čelić Mustafa Ljaljić.  Za pomoć povratnicima Opština Čelić je izdvojila 38 000 maraka. Koraj koji pripada Loparama u RS prvi put je uvršten u Budžet Opštine Čelić. Također, 5 000 maraka je izdvojeno za liječenje teško oboljelih.  Opština Čelić je opremila nove prostorije i dala besplatno na korištenje JKP Čistoća i Centru za socijalni rad. Odlukom opštinskog vijeća oslobođeni su zakupnine i PDV-a.

Pročitajte...