OV Kalesija: Usvojen izvještaj o radu vijeća u prošloj godini

U Kalesiji je održana 11. redovna sjednica općinskog vijeća.  Između ostalog, usvojena je Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za pozicije predsjednika i članova Upravnih i Nadzornih odbora Javnih ustanova i Javnih preduzeća čiji je osnivač općina Kalesija i KP “Komunalac” d.d. Kalesija. Usvojena je i Odluka o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene m2 korisne stambene površine na području općine Kalesija iz prethodne godine.

Poziciona većina u općinskom vijeću Kalesija, usvojila je  Program rada Sportskog saveza općine Kalesija, sa planom raspodjele sredstava za 2018. godinu ali i Plan proljetne sjetve za 2018. godinu. Vijećnici su donijeli i Odluku o izmjenama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih zajednica na području općine Kalesija. Usvojeni su Izvještaji o radu Općinskog vijeća Kalesija i sportskog saveza za prošlu godinu. Podržani su Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu. Nije usvojen Izvještaj Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu o izvršenim procjenama prometa nepokretnosti i prava za period od početka aprila do kraja decembra prošle godine. Sjednicu su nešto ranije napustili vijećnici Stranke Demokratske Akcije jer smatraju da je prekršen Poslovnik u dijelu koji se odnosi na direktan prenos sjednica vijeća.