OV Kalesija: Usvojena Odluka za osnivanje nove MZ Petrovice

Održana je deveta sjednica OV Kalesija. U obiman dnevni red od dvadeset tačaka uvrštene su tri tačke među kojima je i Odluka o određivanju lokacije za područnu ambulantu u Tojšićima koju su vijećnici podržali. Usvojena je i Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju rezervoara za vodu u naseljenom mjestu Ćive, koje pripada Mjesnoj Zajednici Vukovije Gornje.

Vijećnici u Kalesiji, danas su podržali Odluku o određivanju i označavanju naseljenih mjesta, zaseoka, naziva ulica i trgova ali i o određivanju kućnih brojeva i označavanju zgrada brojevima na području ove općine. Istaknuto je da je riječ o obimnom poslu te da se neće tako brzo završiti. No, očekuje se da će u jednom potezu biti označeni objekti i parcele. Podržana je i Odluka o određivanju lokacije za izgradnju područne ambulante u Tojšićima.

  • Nakon dugo, dugo vremena, konačno smo uspjeli, u skladu sa prostornim planom MZ Tojšići dodijeliti zemljište za izgradnju lokalne ambulante. I u sledećoj godini očekujemo aktivnosti u realizaciji ove odluke to jest da počnu aktivnosti na izgradnji mjesne ambulante koja je sada u jako lošem i nefunkcionalnom stanju, pojasnio je Enes Idrizović, predsjedavajući OV Kalesija.

Jednoglasno je podržana  i Odluku o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju rezervoara za vodu u Ćivama. Usvojena je i  Odluka o osnivanju, upravljanju, raspolaganju i korištenju stambenog fonda uz primjenu principa socijalnog stanovanja.  Podršku vijeća dobila je i Odluka o stambenom zbrinjavanju korisnika kolektivnih vidova smještaja kroz implementaciju projekta “Zatvaranje kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja.“ Do zaključenja ovog priloga, usvojena je i odluka o osnivanju nove mjesne zajednice Petrovice

Pročitajte...