Ove godine omogućeno odrađivanje pripravničkog staža za 621 osobu

Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila danas Informaciju o angažovanju osoba sa visokom stručnom spremom u cilju odrađivanja pripravničkog staža/ stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa na TK-a i informaciju o zapošljavanju i samozapošljavanju Roma. Radi se o Programu koji omogućava da osobe sa visokom stručnom spremom (VSS) bez radnog iskustva, koje su na evidenciji nezaposlenih u Tuzlanskom kantonu, odrade pripravnički staž ili stručno osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa, kako bi stekli radno iskustvo, potrebno za rad na određenim poslovima i/ili za polaganje stručnog ispita. Iz Informacije je vidljivo da najviše sredstava za pripravnike/stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, izdvaja Vlada Tuzlanskog kantona putem Ministarstva za boračka pitanja 365.930,00 KM, zatim općina Gračanica 96.975,00 KM, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica 65.620,00 KM, dok općine Tuzla i Teočak u 2017. godini nisu izdvajali finansijska sredstva za ove namjene. Ukupna izdvajanja sredstava iznose 659.060,87 KM što je ove godine omogućilo odrađivanje stručno osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa staža za 621 osobe. Istovremeno, kao i svake godine, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak realizira i Program zapošljavanja i samozapošljavanja Roma i do sada je izdvojeno ukupno 415.000,00 KM, a oko 30 % Roma koji se zaposle na osnovu ovog Programa ostaje u stalnom radnom odnosu. Cilj programa je stimulacija poslodavca za zapošljavanje Roma i stvaranje povoljnih uslova življenja Roma, čime se djelomično smanjuje nezaposlenost, poboljšava materijalni položaj i pospješuje ekonomska i socijalna integracija Romske populacije u društvene tokove u Tuzlanskom kantonu i Federaciji BiH. Realizacijom ovog programa Potpisano je šest ugovora između JU Služba za zapošljavanje TK i odabranih korisnika po Javnom pozivu sa poslodavcima na osnovu kojih će biti zaposleno 6 osoba Romske populacije na 12 mjeseci za što je, iz Budžeta Tuzlanskog kantona, izdvojeno 45.000,00 KM.

Pročitajte...