Pedeset posto niže školarine za uspješne studente na Univerzitetu u Tuzli

Vlada Tuzlanskog kantona donijela je jučer odluku da redovni studenti prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija Univerziteta u Tuzli, koji u tekućoj akademskoj godini polože sve ispite utvrđene Nastavnim planom i ostvare prosječnu ocjenu 9,00 i više, pri upisu u narednu godinu studija plaćaju participaciju troškova studija u visini od 50 posto utvrđenog iznosa.

Odluka je donesena nakon niza sastanaka predstavnika Studentskog parlamenta Univerziteta u Tuzli (SPUT) sa čelnicima Vlade i Skupštine TK te Ministarstva za obrazovanje i nauku TK.

Studenti su još u aprilu pod okriljem SPUT-a organizirali protestnu šetnju tražeći rješavanje aktuelnih problema, među kojima je bio i zahtjev za prepoznavanje uspjeha i rada studenata koji imaju prosjek ocjena 9.0 i iznad te sniženje cijene školarine toj kategoriji studenata za minimalno 50 posto u odnosu na dosadašnju praksu na Univerzitetu.