Pet ilegalnih migranata sa područja Bihaća stavljeno pod nadzor u imigracioni centar

Dana 16.08.2018 godine, u sklopu kontinuiranog sprovođenja aktivnosti kontrole kretanja i boravka stranaca na području USK-a, pripadnici Službe za poslove sa strancima i policije MUP-a USK-a u zajedničkoj i koordinisanoj akciji na području  grada Bihaća, uz prisustvo predstavnika IOM-a, izvršili su kontrolu boravišnog statusa migranata smještenih na  području Borića, u objektu Đački dom i na djelu otvorenih javnih površina oko ovog objekta, gdje se nalazi improvizovano šatorsko naselje u kojem su smješteni migranti.

Primarni cilj sprovođenja zajedničkih aktivnosti, predviđenih Operativnim planom, je bio kontrola i utvrđivanje boravišnog statusa migranata privremeno smještenih na ovom području, pronalazak migranata izvršilaca krivičnih djela i kršenja javnog reda i mira, te pronalazak predmeta koji mogu ugroziti bezbjednost građana na ovom području.

S tim u vezi od strane inspektora Službe za poslove sa strancima kontrolisano je ukupno 815 lica, i tom prilikom je utvrđeno da su 752 migranta, prethodno prema zakonskim propisima registrovana kod organizacionih jedinica Službe, a 56 lica koja su prethodnih dana ušli u BiH i izrazili namjeru podnošenja zahtjeva za azil, su operativno obrađeni i registrovani u Terenskom centru Bihać gdje su im uzeti biometrijski te drugi podaci neophodni za preduzimanje daljih mjera i radnji za ovu kategoriju migranata do rješavanja njihovog konačnog statusa u BiH.

Isto tako inspektori za strance Službe i pripadnici policije su pronašli 7 migranata koji su u prethodnom periodu počinili krivična djela razbojništva, i učestalog kršenja JRM, te su zbog toga procesuirani, jer su uveliko ugrožavali bezbjednost građana na ovom području.

Nakon pronalaska i privođenja ove grupe migranata, inspektori Službe za poslove sa strancima su u prostorijama TC Bihać,  sproveli odgovarajuće provjere njihovog  boravišnog statusa i utvrdili da su ova lica boravila u BiH suprotno zakonskim propisima.

Zbog svega gore navedenog donesena su rješenja i izrečene mjere protjerivanja za 5 lica državljana Libije ,Avganistana i Pakistana sa periodom zabrane ulaska od tri godine u BiH, te su stavljani pod nadzor u Imigracioni centar u Istočnom Sarajevu, kako bi se izvršilo njihovo udaljenje iz Bosne i Hercegovine. Dva lica, državljani Alžira i Avganistana zbog izvršenja krivičnih djela predata su u dalju nadležnost Tužilaštvu USK-a.

Pripadnici Službe za poslove sa strancima i policije MUP USK-a će i u narednom periodu, svako iz svoje nadležnosti, sprovoditi zajedničke i koordinirane aktivnosti na području USK-a u cilju efikasnijeg rješavanja ove problematike i davanja doprinosa zaštite bezbjednosti građana na ovom području, gdje se imperativno nameće hitno riješavanje smještajnih kapaciteta u vidu privremenih prihvatnih centara na ovom području.

Predmetom rada Službe za poslove sa strancima od 01.01.2018 do 15.08.2018 godine bilo je 10.866 migranata od kojih je 10.046 izrazilo namjeru za međunarodnu zaštitu u BiH,  a preko 700 ilegalnih migranata je od strane Službe za poslove sa strancima protjerano iz BiH.

Pročitajte...