Plata policajca u TK sramotno mala: Sindikat traži pregovore o povećanju

Plata policijskih službenika u Tuzlanskom kantonu je 698 konvertibilnih maraka, i najniža je u Federaciji. Naime, posljedica je to neimplementacije Zakona o platama i naknadama policijskih službenika F BiH u Tuzlanskom kantonu, koji je usvojen prije čak 10 godina. Iz tog razloga predstavnici Sindikata policije TK danas su se u Tuzli sastali sa svojim kolegama iz drugih kantona, i donijeli određene zaključke o sindikalnom djelovanju u narednom periodu.