Po okončanju vanredne, počela redovna sjednica Doma naroda Parlamenta FBiH

Po okončanju nastavka vanredne sjednice koja je započela prije više mjeseci, počela je nova redovna sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine s izuzetno obimnim predloženim dnevnim redom.

Među najavljenim temama je i rebalans ovogodišnjeg federalnog budžeta, predložen iz Federalne vlade.

Od ostalih akata, po skraćenom postupku su predloženi Prijedlog zakona o prestanku važenja Zakona o osnivanju Federalnog fonda za podršku nastradalim područjima od prirodne nesreće na teritoriji Federaciji Bosne i Hercegovine, Prijedlog zakona o dopunama Zakona za osnivanje Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja, kao i Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice s djecom.

U proceduri su i nacrt izmjena i dopuna Zakona o poljoprivrednim savjetodavnim službama, nacrt zakona o postupanju s neiskorištenim nekretninama nakon trajne i potpune obustave rudarskih radova (predlagač Slađan Ilić, delegat u Domu naroda), kao i prijedlog odluke o davanju saglasnosti na obračun sredstava u zdravstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2016. godinu te odluka o izdvajanju sredstava u Fond solidarnosti za 2018.

Predložena je i odluka o prihvatanju zaduženja po Sporazumu o zajmu između Saudijskog fonda za razvoj i Bosne i Hercegovine za realizaciju projekata “Izgradnja i obnova određenog broja bolnica u Bosni i Hercegovini” te “Razvoj infrastrukture u Općini Stari Grad Sarajevo”.

Program ovogodišnjeg rada Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno izmjena u dijelu programa koji se odnosi na godišnji plan rada Ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, također je jedna od brojnih drugih najavljenih tačaka dnevnog reda, kao i izvještaji o ranijem poslovanju dva elektroprivredna preduzeća u FBiH.

Predložene su i strategije razvoja drvne industrije Federacije za period 2016.-2025. godina, industrije građevinskog materijala te metalnog i elektro sektora.

Okončavajući prethodnu, ranije započetu vanrednu sjednicu, delegati su većinom glasova odobrili odluke o imenovanju Nezavisnog odbora kao civilnog tijela za nadzor nad radom Federalne uprave policije (FUP), Odbora za žalbe građana te Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju FBiH.