Podignuta optužnica za krijumčarenje migranata zloupotrebom dokumenata BiH i Švicarske

Tužitelj Tužiteljstva BiH, podigao je optužnicu protiv Purić Murisa, rođenog 1968. godine u Travniku, državljanina BiH.

Optuženi se tereti, da je u namjeri sticanja nezakonite imovinske koristi, sudjelovao u krijumčarenju osobe A.Q. ilegalnog migranta sa područja Pakistana, sa ciljem da migranta ilegalno prevede preko državne granice BiH, te dalje prema Švicarskoj i zemljama EU.

U optužnici se navodi da je optuženi, pribavio tuđu putnu ispravu BiH i boravišnu dozvolu Švicarske, koje je dao ilegalnom migrantu, te osoblju autobusa rekao da se navodno radi o hendikepiranoj osobi koja ne može govoriti.

U namjeri krijumčarenja optuženi i ilegalni migrant su spriječeni, kada je otkriveno da pakistanski državljanin koristi dokumente BiH, koji glase na drugu osobu, nakon čega je Granična policija spriječila krijumčarenje migranta.

Optuženi se tereti da je počinio kazneno djelo krijumčarenja osoba iz članka 189. Kaznenog zakona BiH.

Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje Sudu BiH.