Pokretanje portala za online učenje maternjeg jezika

Portal za interaktivno (online) dopunsko obrazovanje koji će omogućiti on-line učenje maternjeg jezika za djecu iseljenika koja nemaju uvijek mogućnost učenja maternjeg jezika u zemljama u kojima sada žive bit će pokrenut danas.

Izradom te web platforme realizirani su zaključci Vijeća ministara Bosne i Hercegovine kojim su zaduženi ministarstva civilnih poslova te za ljudska prava i izbjeglice da u saradnji s nadležnim institucijama pokrenu aktivnosti na uspostavi portala za interaktivno (online) dopunsko obrazovanje.

Portal za interaktivno (online) dopunsko obrazovanje koji je izradilo Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, bit će u vlasništvu Ministarstva civilnih poslova BiH koje je nadležno za dopunsku nastavu za djecu državljana BiH u inostranstvu.

 

 

Pročitajte...