Poljoprivrednici od Vlade FBIH traže hitan angažman u vezi sa otkupnim cijenama poljoprivrednih proizvoda

Poljoprivreda u BiH se suočava s nizom problema koji će na kraju proizvesti gašenje velikog broja farmi, a što će za posljedicu imati veliki broj ugašenih radnih mjesta, veliko smanjenje proizvodnje. Udruženje poljoprivrednika od Vlade FBIH traži hitan angažman u vezi sa otkupnim cijenama poljoprivrednih proizvoda.

Pročitajte...