Poljoprivrednici u Teočaku oslobođeni takse za priključak na sistem vodosnabdijevanja

Vijeće općine Teočak imenovalo je danas UO Doma zdravlja Teočak i Komisiju za procjenu vrijednosti nepokretnosti i prava. Usvojeno je i više izvještaja, te doneseno nekoliko odluka. Među njima je i Odluka o oslobađanju od priključene takse na sistem vodosnabdijevanja za poljoprivredne proizvođače.
Vijeće općine Teočak donijelo je odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu, kao i Odluke o osolobađanju od priključenja takse na sistem vodosnabdijevanja za poljoprivredne proizvođače. Inače svih 17 tačaka dnevnog reda usvojeno je bez ikakve rasprave. Vijeće je donijelo tri odluke: o visini naknada članovima OIK-a Teočak za ovu godinu, o utvrđivanju javnog interesa na cesti R-456 Priboj – Sapna, te o određivanju ostalog građevinskog zemljišta. Teočansko vijeće je imenovalo Komisiju za procjenu vrijednosti nepokretnosti i prava. U nastavku su usvojeni izvještaji o radu i finansijama Centra za socijalni rad, Veterinarske stanice, Crvenog križa i OIK za prošlu godinu, kao i Plana rada za ovu godinu. Vijeće je prihvatilo i Informaciju o stanju sigurnosti na području Teočaka za prošlu godinu.

Pročitajte...