Posao za 20 defektologa u osnovnim školama u Tuzlanskom kantonu

Ministarstvo obrazovanja i nauke u Vladi Tuzlanskog kantona potpisalo je Sporazum o međusobnoj saradnji u realizaciji „Programa sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu s poteškoćama u razvoju u osnovnom obrazovanju u redovnoj nastavi u Federaciji BiH“ . Prijedlog je ovo Federalnog ministarstva za zapošljavanje, a koje putem Službe za zaspošljavanje TK, ovaj program finansira sredstvima u iznosu od 98.000 maraka. Podršku u zapošljavanju pruža i Vlada Tuzlanskog kantona s 22.400 maraka.