Potpisivanje Peticije u Tuzli

Uoči Međunarodnog dana žena, Informativni centar za osobe sa invalididtetom ”Lotos” Tuzla u okviru Kampanje za žene sa invaliditetom ” Vrijeme je za naša prava” , organizirao je potpisivanje peticije u centru Tuzle. Građani su potpisivali peticiju za bolju uključenost žena invalida u sistem zdavstvene zaštite i kvalitetnije ostvarivanje njihovih prava. Kampanjom se promoviraju prava žena sa invaliditetom koja ne ostvaruju ravnopravno sa ostalim građankama i građanima, navode u Informativnom centru ”Lotos”. To je prije svih pravo na obrazovanje, zapošljavanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, kretanje bez arhitektonskih barijera, dostojanstven život. Zbog toga su organizirale poptisivanje peticije kojom pružaju podršku ženama sa invaliditetom za poboljšanje pristupa zdravstvenoj zaštiti. Skreću pažnju i na potrebu nabavke ginekološkog stola za osobe sa invaliditetom. Nakon završene kampanje, prikupljeni potpisi Peticije biće dostavljeni na nadležne adrese, a jedna do njih je Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona, rečeno je.