SBiH Tuzla: Vratiti mjesnim zajednicima pravni subjektivitet

Nakon šestomjesečnog posla po pitanju „Vraćanja pravnog subjektiviteta mjesnim zajednicama u Gradu TuzlI“ Stranka za BiH danas je organizovala pres konferenciju kako bi predstavila rezultate ovih aktivnosti. Najavljeno je da će se u gradsko vijeće uputiti inicijativu koju je potpisao 661 građanin iz više mjesnih zajednica. Cilj je vratiti pravni subjektivitet mjesnim zajednicama kako bi građani mogli neposredno odlučivati o njihovom razvoju, rečeno je na konferenciji za medije danas.

Polovinu prošle godine, većinu svojih snaga Gradski odbor Stranke za BiH Tuzla usmjerio je na organizovanje okruglih stolova i diskusija sa građanima o vraćanju pravnog subjektiviteta mjesnim zajednicama. Razlog tome je što, kako navode, Grad Tuzla nije uskladio Statut sa Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH. Na taj način, podsjećaju iz ove stranke, umjesto građana, o razvoju mjesne zajednice odlučuju predstavnici političkih stranaka koje su na lokalnim izborima osvojile vlast. Sada, nakon što su prikupili zakonski potreban broj potpisa građana, iz Stranke za BiH će inicijativu po ovom pitanju uputiti Gradskom vijeću Tuzla.

  • Mi očekujemo da će Gradsko vijeće na prvoj narednoj sjednici uzeti u razmatranje građansku inicijativu. Očekujemo da će vijećnici u GV, bez obzira na političko opredjeljenje shvatiti da u Gradu Tuzla ne funkcioniše lokalna samouprava kako je to propisano zakonom i da će neovisno o svom političkom uvjerenju dići ruku za izmjenu statuta Grada Tuzla za usvajanje statuta u kome će se vratiti puni pravni subjektivitet mjesnih zajednica kako bi građani mogli neposredno da odlučuju o razvoju svoje mjesne zajednice, kazao je Sead Hasić, predsjednik GO Stranka za BiH Tuzla

Vrijeme je da mjesna zajednica vrati svojstvo pravnog lica i pečat, smatraju u Stranci za BiH. Naglasili su da građani moraju birati predstavnike u organe mjesne zajednice te im se treba omogućiti neposredno odlučivanje. Do sada su tri mjesne zajednice uputile ovu inicijativu prema Gradskom vijeću a riječ je o Požarnici, Donjoj Obodnici i Kiseljaku, rečeno je na pres konferenciji.