Povećani prihodi od indirektnih poreza

Početak 2018.godine obilježio je rast prihoda od indirektnih poreza. Za finansiranje državnih institucija raspoređen je iznos od 120 miliona maraka, Federaciji je pripalo 509 miliona, Republici Srpskoj 255 miliona, te Brčko-Distriktu 28 miliona maraka. Po osnovu zahtjeva za povrat PDV-a, u januaru i febreuaru, privredi je vraćeno 207 miliona maraka.