U 2017. najviše novca za javne investicije u TK utrošeno u općini Živinice i gradu Tuzla

Vlada TK je na nedavnoj sjednici prihvatila Izvještaj o implementaciji Programa javnih investicija TK u 2017. godini, kao i Izvještaj o radu Komisije za izradu programa javnih investicija u Kantonu za period septembar 2017. – februar 2018. godine. Izvještaj sadrži pregled planiranih i realizovanih investicija analiziranih po vrsti finansiranja, lokacijama i sektorima. Najviše sredstava je utrošeno na području općine Živinice, te na području grada Tuzla.