Povodom šteta u Kalesiji uzrokovanih nevremenom biće zatražena pomoć sa viših nivoa

Općinsko vijeće Kalesija usvojilo je danas Informaciju o nastalim štetama koje su 4. Juna pričinjene u zapadnom dijelu ove općine usljed nevremena. Kako su sredstva iz općinskog budžeta nedovoljna za ove namjene biće zatražena pomoć sa viših nivoa. Donesena je i Odluka o utvrđivanju lokacije za selekciju i pretovar krutog otpada čime bi ukupni troškovi odvoza otpada iz općine Kalesija bili umanjeni…

Pročitajte...