VIDEO: Predmeti korupcije i organiziranog kriminala u fokusu Općinskog suda Tuzla

Općinski sud u Tuzli posebnu pažnju posvećuje rješavanju predmeta korupcije i organiziranog kriminala, to je uvršteno u jedan od strateških ciljeva suda. Neriješenih takvih predmeta na početku godine bilo je 38, sa današnjim danom, taj broj je sveden na 22 predmeta. Predstavljajući rad Općinskog suda Tuzla, u okviru Dana otvorenih vrata za medije, najavljen je i početak „Sedmice sudske nagodbe“.

U Općinskom sudu Tuzla ostvarenje kolektivne norme tokom devet amjeseci ove godine iznosi 90,25%. U odnosu na prethodnu godinu došlo je do povećanja od 7 procenata. U Sudu navode da kolektivna norma u Krivičnom odjeljenju prelazi 100%, te na Odjeljenju za stečaj i registraciju, gdje je ostvarenje norme oko 148%.

-Na početku godine bilo je 38 neriješenih predmeta, uspjeli smo, sa današnjim danom, svesti taj broj na 22 predmeta. Došlo je do značajnog smanjenja broja predmeta, a planirali smo da svedemo na 30. Međutim, ne znamo kakav će biti priliv do kraja godine, navodi dr.sci.Muhamed Tulumović, predsjednik Općinskog suda Tuzla.

U Općinskom sudu Tuzla navode da su predmeti iz oblasti korupcije i organiziranog kriminala svrstani u tri kategorije, visoke, srednje i niže.

-Predmeta visoke korupcije trenutno imamo četiri, a bilo ih je pet. Općinski sud u Tuzli posebnu pažnju posvećuje rješavanju predmeta korupcije i organiziranog kriminala, to smo uvrstili u jedan od strateških ciljeva Suda, trogodišnji strateški cilj, napominje Tulumović.

Iduće sedmice počinje “Sedmica sudske nagodbe”. Općinski sud Tuzla bilježi najbolje rezultate u primjeni ovog pravnog instituta.

-Za period od 2016.do 2020.godine sudskom nagodbom u Općinskom sudu u Tuzli riješen je 3841 predmet. Ovakvi rezultati su proistakli iz dobre pripreme za suđenje, selekcije predmeta pogodnih za rješavanje na ovaj način, a tu je i motivacija zaposlenika Suda da se predmeti rješavaju na ovaj način, kaže Rukija Jusupović, predsjednica Građanskog odjeljenja Općinskog suda Tuzla.

Najpogodniji predmeti za zaključenje sudske nagodbe  su oni koji se odnose na naplatu komunalnih i sličnih usluga male vrijednosti, radne sporove, isplatu dugova, naknadu štete, uređenje međa i slično.

(RTVTK)

Pročitajte...