Predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH: Očekujemo u ovoj godini značajnu pomoć realnom sektoru

Jedna od najvažnijih stavki predviđenih u Budžetu Federacije BiH za ovu godinu jeste stabilizacija privrede, odnosno pomoć realnom sektoru kako bi se sanirale posljedice koje je po ekonomiju naše zemlje izazvala pandemija koronavirusa. Predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije BiH Adnan Smailbegović ističe da je na ime pomoći privredi predviđeno nešto više od 300 miliona maraka, te da bi veći dio tog novca trebao biti ubrizgan u realni sektor.

Novinarka: Devleta Brkić

Budžetom Federacije BiH za 2021. godinu u Fondu za stabilizaciju privrede predviđeno je 150 miliona KM, kao subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima. U Udruženju poslodavaca FBiH smatraju da bi ta sredstva trebalo da budu direktno ubrizgana u priverdu, kako bi se sanirale posljedice izazvane pandemijom.

– Sljedeća stavka je pomoć u zapošljavanju, odnosno subvencije. Tu je planirano 50 miliona maraka, i ja se iskreno nadam da će taj novac završiti u zapošljavanju u realnom sektoru, a ne u javnom kao do sada. Zatim, vidim neka sredstva za regresiranje kamata vezano za kredite iz Garantnog fonda. Mislim da je na toj stavki 15-20 miliona maraka, što je također direktna pomoć privredi, kazao nam je Adnan Smailbegović, predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH.

Na ime pomoći nižim nivoima vlasti, kantonima i općinama, u Budžetu je predviđeno 230 miliona maraka.

– U dosadašnjem aktivnostima nismo targetirali obrte s obzirom da su nam sa entiteskog nivoa teško vidljivi, jer nisu u sistemu fiskalizacije. Očekujemo da će kantoni targetirati obrte sa značajnim iznosom sredstva. Mi nastojimo da to bude, od ovih 200 miliona, bar 100 miliona da se prikrije mikro privreda. Također, planirano je 30 miliona transfera za jedinice lokalne samouprave. Od tog iznosa 10 miliona će biti kao potpora budžetima, dok će se 20 doznačiti u svrhu sufinansiranja kapitalnih projekata, istakao je premijer FBiH Fadil Novalić.

Prema riječima predsjednika Udruženja poslodavaca FBiH Adnana Smailbegovića ukupna predviđena pomoć privredi iznosi nešto više od 300 miliona maraka. Naš sagovornik smatra da je veoma važno prilikom raspodjele sredstava uspostaviti što pravednije i što realnije kriterije.

– Jedan je kriterij koliko je ko pogođen koronavirusom. Drugi je da se pomogne onim firmamam koje su najpotentnije, koje mogu zaposliti radnike koji su ostali bez posla. Mi imamo, prema statistici, negdje oko 12-13.000 radnih mjesta koja su izgubljena zbog korone. Pomoći treba firmmama koje mogu da zaposle što više ljudi, da se pomogne firmama da prežive dok se ekonomija malo ne oporavi, naglasio je Smailbegović.

Podsjećamo, Prijedlog budžeta FBiH za ovu godinu drugi put će se pred delegatima Doma naroda Parlamenta FBiH naći 11. januara. Budžet FBiH za ovu godinu iznosi 5,4 milijarde KM.

(RTVTK)

Pročitajte...