Predstavnici Fondacije tuzlanske zajednice i RTVTK potpisali su Sporazum o saradnji

Predstavnici Fondacije tuzlanske zajednice i RTVTK potpisali su Sporazum o saradnji.  Projekt „Naša zajednica je naša odgovornost“ imat će adekvatnu medijsku podršku. Realizacija ovog projekta Fondacije tuzlanske zajednice počela je prošlog ljeta u partnerstvu sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj u BiH (USAID), u okviru petogodišnjeg programa „Snaga lokalnog“.  Cilj je osnažiti lokalne organizacije i  inicijative koje zbližavaju građane i podstiču ih na samoorganizovanje, participaciju i inkluzivnost u riješavanju konkretnih problema u svojim lokalnim zajednicama, naseljima, gradovima i cijeloj državi.                                                                                                           Radiotelevizija Tuzlanskog kantona je prepoznala Fondaciju tuzlanske zajednice kao pouzdanog partnera pri opštekorisnom društvenom radu i aktivnostima, što je ozvaničeno potpisivanjem Sporazuma o saradnji.                                                                        „Ovaj ugovor je posebno važan jer je dio većeg projekta: „Naša zajednica naša odgovornost“. Želimo uključiti što više građana u TK, s obzirom da oni prate vašu medijsku kuću, a mi želimo proširiti svoje aktivnosti proširiti na ostala područja, manje opštine, lokalne zajednice i sela“, rekla je izvršna direktorica Fondacije tuzlanske zajednice  Jasna Grebović Jašarević.                                                                                                   „Fondacija Tuzlanske zajednice je primjer kako organizacije civilnog društva mogu biti korisni članovi i doprinositi boljitku zajednice. RTVTK je u svom radu otvorena za saradnju sa organizacijama civilnog društva. Pružali smo , pružamo i pružaćemo podršku posebno mladima, manjisnkim grupama i osjetljivim kategorijama. Mislimo da su to dodirne tačke sa onim što radi Fondacija tuzlanske zajednice. „Naša zajednica je naša odgovornost“ je sjajan projekt na kojem smo se našli i od kojeg bi najveći benefit trebali imati upravo građani TK“, rekao je direktor RTVTK Kasim Softić.                                                                               Osim dodjele grantova za najbolje prijedloge i inicijative građana, planirane su edukacije i treninzi za one koji žele unaprijediti znanja iz oblasti organiziranja zajednice,  upravljanja projektima i poduzetništva, što je posebno važno za one koji vode organizacije civilnog društva i savjete mjesnih zajednica. Jedan od ciljeva je razviti i ekonomski aktivizam, kako bi građani lakše došli do samozaposlenja. U programu RTVTK biće mjesta za pozitivne primjere građanskog aktivizma i ubuduće.