Radovi u Rudarskoj ulici u Tuzli

U toku su sanacioni radovi u Rudarskoj ulici u  Tuzli, na raskrsnici prema Paša bunaru.  Do kraja aprila ovdje bi trebali biti postavljeni semafori. Zamjenom kolektora fekalne i oborinske kanalizacije biće riješen i problem dugogodišnji problem plavljenja na ovoj lokaciji.                                                                                                                        Na raskrsnici je  često dolazilo do incidentnih situacija i bilo je dosta zahtjeva građana da se saobraćaj na ovoj dionici bolje reguliše. Prošle godine je završena jedna saobraćajna traka, a jučer je nastavljena druga faza radova.                                                                Kanalizacioni kolektori u Rudarskoj ulici u Tuzli su bili stariji od 40 godina i bila je neophodna njihova zamjena kako više ne bi dolazilo do plavljenja prilikom većih padavina. Za ove radove iz Budžeta Grada Tuzle izdvojeno je 570 000 KM.