Predstavnički dom PFBiH sutra se očituje o rebalansu ovogodišnjeg budžeta FBiH

Predstavnički dom Federalnog parlamenta sutra se na vanrednom zasjedanju treba izjasniti o rebalansu ovogodišnjeg budžeta Federacije, koji se sastoji od preusmjeravanja neutrošenih 107 miliona KM iz 2017. u aktuelnu budžetsku godinu radi gradnje brzih cesta u FBiH.

S obzirom na to da je odobren u Domu naroda, bit će omogućeno da se navedena sredstva stave na raspolaganje kako bi se čim prije mogla utrošiti u svrhu realizacije planiranih infrastrukturnih projekata koje implementira javno preduzeće Autoceste Federacije BiH d.o.o. Mostar.

Pored neutrošenih sredstva iz 2017. godine od 107 miliona KM, iz Federalnog ministarstva finansija naveli su da je Federaciji uplaćeno 87.207.037 KM jer je BiH ispunila sve uslove iz matrice politika u okviru DPL projekta sa Svjetskom bankom, dok je 97.214.772 KM doznačeno u budžetu FBiH budući da su ispunjene prethodne mjere iz Pisma namjere proširenog aranžmana s MMF-om.

Zbog navedenog, Federalno ministarstvo finansija je izmijenilo strukturu finansiranja ovogodišnjeg budžeta Federacije BiH na način da se odustalo od planirane prodaje potraživanja u iznosu od 60 miliona KM, te je smanjena planirana emisija obveznica za 124 miliona KM.

Prije ove vanredne sjednice, poslanici će održati nastavak vanrednog zasjedanja koje je prekinuto 18. aprila.

Ostalo je da se prema, dnevnom redu, izjasne o utvrđivanju privremenih smjernica politike za provođenje energijske efikasnosti u Federaciji BiH, predloženim strategijama razvoja metalnog i elektro sektora, drvne industrije i industrije građevinskog materijala Federacije BiH za period 2016.–2025. godine.

Također, preostalo je razmatranje programa rada Vlade FBiH i Predstavničkog doma Parlamenta FBiH za 2018. godinu.

Nakon navedenih sjednica Predstavnički dom planira u srijedu održati tematsku sjednicu o stanju i aktuelnoj problematici u oblasti boračko – invalidske zaštite u Federaciji BiH.

Pročitajte...