Pri kraju aktivnosti na izgradnji Centra za autizam u Tuzli

Aktivnosti na izgradnji Centra za autizam u Tuzli su u završnoj fazi. Vlada Tuzlanskog kantona je u prethodnom periodu za rekonstrukciju objekta uložila oko milion KM. Kako bi sagledali šta je još potrebno uraditi i na koji način mogu pomoći, Centar za autizam je danas obišao premijer TK, Denijal Tulumović sa saradnicima. Pored nedostajućih sredstava kako bi Centar bio i opremljen, osnovni preduslov za konačno otvaranje Centra je izrada kvalitetnog Zakona o osnivanju Javne ustanove.
Tuzlanski kanton će za nekoliko mjeseci napokon imati prvu specijaliziranu ustanovu za rehabilitaciju i obrazovanje djece i osoba s autizmom u našoj zemlji. Ostalo je da se završe radovi na toplifikaciji i elektroinstalacijama, te unutrašnji radovi. Za te radove je potrebno još 70 hiljada KM. A da bi Centar za autizam u Tuzli bio potpuno opremljen po evropskim standardima, bit će potrebno još novca. Pored otežanih uslova zbog pojave pandemije korona virusa do zastoja u izgradnji Centra nije došlo. Vlada TK istrajna je u svojoj namjeri da se radovi što prije okončaju i Centar za autizam stavi u funkciju, kako bi što prije dobili centar u kojem će autistične osobe dobiti adekvatnu brigu, s obzirom da se trenutno roditelji jedini brinu o ovoj djeci. Osnovni preduslov za konačno otvaranje Centra za autizam je izrada kvalitetnog Zakona o osnivanju Javne ustanove.
U Tuzlanskom kantonu je oko 70 osoba kod kojih je dijagnositkovan neki od poremećaja autističnog spektra, a smještajni kapaciteti Centra će prelaziti taj broj. Očekuje se da Centar bude dijelom i samofinansirajući. Bit će internatskog tipa, gdje će biti moguć 24-satni boravak djece sa autizmom koji su bez roditeljskog staranja. Cjelodnevni boravak bit će omogućen za sve osobe s dijagnosticiranim autizmom.

Pročitajte...