Pri kraju izgradnja nove škole u Doboj Istoku

Djeca iz Lukavice Rijeke, naudaljenije mjesne zajednice Doboj Istoka od septembra će imati novu školu. Ovaj projekt koji finansira Općina je pri kraju. Danas je tamo, sa domaćinima boravila ministrica za obrazovanje i nauku Tuzlanskog kantona.

novinar Azra Mešić

Učenici iz Lukavice Rijeke, mjesne zajednice sa područja Doboj Istoka dosad su pohađali nastavu u Lukavici, u školi koja općinski pripada Gračanici. U novoj školskoj zgradi bit će treće područno odjeljenje Osnovne škole “Klokotnica” koja već ima područne školske objekte u Stanić Rijeci i Doliću.

– Ova područna škola također ima u perspektivi priliku da bude popunjena brojem učenika, djece koja su u Sjenini Rijeci koja pripada RS-u koji idu u školu Petar Petrović Njegoš, a koji imaju pravo da biraju najbližu pograničnu školu u Federaciji, kazao je za RTVTK Dženad Mujkić, direktor OŠ “Klokotnica” u Doboj Istoku.

Izgradnju školskog objekta u vrijednosti od oko 400.000 KM fnasirala je Općina Doboj Istok.

– Sredstva koja su uložena su dijelom od Federalnog ministarstva za raseljena lica i izbjeglice i dijelom od Općine Doboj Istok i ona su skoro beznačanja u odnosu na onu cijenu koju ćemo dobiti stvaranjem uslova za naše učenike, kaže Kemal Bratić, načelnik Općine Doboj Istok.

S početkom rada ove škole rasteretit će se i škola u Lukavici, kažu u nadležnom Ministarstvu.

– Ono što možemo reći je da imamo jedan novi objekat na području našeg Kantona u situaciji kada imamo nekoliko škola gdje je mali broj djece. A ovdje imamo situaciju da ćemo od naredne školske godine imati novu područnu školu koja će pripadati Klokotnici, kaže Fahreta Brašnjić, ministrica za obrazovanje i nauku TK.

Općinski načelnik Kemal Bratić uskoro planira održati i radni sastanak s mještanima Lukavica Rijeke, sa roditeljima koji imaju bilo kakva pitanja i dileme vezano za budući rad ove nove škole.

Pročitajte...