PRIJE 111 GODINA OSNOVANA PRVA POLITIČKA STRANKA U BIH

Prije više od 100-nu godina osnovane su prve političke stranke u Bosni i Hercegovini. Tri najveće stranke su imale nacionalni predznak. Da su Osmanlije u 16.vijeku poslušale preporuke jednog Bosanca, pitanje je da li bi se raspalo to moćno carstvo. Govorimo u Hodu vijekova i o čuvenim krajiškim nišanima i vrsnim živiničkim pletarima.

Gledajte Hod vijekova u subotu, 14.10.2017.g. od 18:15 sati.

Pročitajte...