Pripreme za obilježavanje godišnjice osnivanja Drugog korpusa Armije RBiH

U povodu obilježavanja godišnjice osnivanja 2. Korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine danas je u prostorijama Vlade Tuzlanskog kantona održana konsituirajuća sjednica Organizacionog odbora. Dogovorene su aktivnosti koje će se u narednom periodu provoditi na obilježavanju ovog važnog datuma. Obilježavanje će, kako navode organizatori, biti u skladu sa trenutnom epidemiloškom situacijom. Za predsjednika OO je imenovam premijer TK, Denijal Tulumović.

Povodom obilježavanje 28. godišnjice od osnivanja ovog Korpusa danas je u prostorijama Vlade TK održana konsituirajuća sjednica Organizacionog odbora za obilježavanje ovog značajnog događaja. Odlukom Vlade TK i Ministarstva za boračka pitanja organizacija obilježavanja ove značajne godišnjice povjerena je Savezu RVI TK.

– Stavili smo to na tri aspekta. Aspekt vjerskog života, aspekt medijskog prezentovanja o 2. Korpusu i aspekt obilaženje šehidskog mezarja, odnosno ljudi koji su najzaslužniji za odbranu BiH, koji su položili svoje živote u odbrani BiH, kazao je Fahrudin Hasanović, predsjednik Saveza RVI TK.

Određene su i delegacije koje će 28. i 29. septembra obići sva značajnija centralna spomen obilježja na području Tuzlanskog kantona, ali i šire, te položiti cvijeće i na taj način odati počast ljudima koji su svoje živote položili u temelje naše slobode.

– Ono što mi je žao jeste da zbog ove situacije nismo mogli napraviti nešto bogatiji, širi program sa drugim sadržajima koji bi na još upečatljiviji način oslikali i prikazali sve uspjehe i sav doprinos 2. korpusa u odbrani države BiH, istakao je ministar za boračka pitanja Amir Kulaglić.

Drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine osnovan je 29. septembra 1992. godine, prema naredbi komandanta Štaba Vrhovne komande Armije RBIH. Sjedište korpusa bilo je u Tuzli a zona odgovornosti se protezala na 28 općina sjeveroistočne i istočne Bosne, te dijelom Posavine. Značaj ovog Korpusa u odbrani BiH je izuzetno veliki i teško ga je opisati riječima, ističu naši sagovornici.

– Ja smatram da je broj heroja odbrambeno-oslobodilačkog rata sa ovog područja, broj RVI, dobitnika ratnih priznanja, najbolje oslikavaju doprinos boraca i pripadnika Drugog korpusa Armije RBiH ali i 28. divizije koja je bila locirana u srednjem Podrinju, odnosno Srebrenici, naglasio je ministar Kulaglić.

– Da je držao najveću teritoriju na području BiH, da je dao najviše časnih ljudi za odbranu BiH, da ima najviše RVI, najviše dobitnika ratnih priznanja. Ako kažem da od devet narodnih heroja koji su dobili orden, da su tri sa područja TK odnosno sjevero-istočne Bosne, dovoljno govori koliku i kakvu ulogu je imao Drugi korpus, istakao je Hasanović.

Tri pripadnika ovog korpusa odlikovana su „Ordenom heroja oslobodilačkog rata”, a to su: Mehdin Hodžić, Nesib Malkić i Hajrudin Mešić. Takođe tri pripadnika 2. korpusa su odlikovana ordenom „ Medalja za hrabrost”, a jedan ordenom „Zlatni grb sa mačevima”. Najviše pojedinačno armijsko ratno priznanje, „Zlatni ljiljan”, dodijeljen je 301 borcu.

Za predsjednika OO imenovan je premijer TK, Denijal Tulumović., dok su zamjenici predsjednik Skupštine TK Žarko Vujović, ministar za boračka pitanja Amir Kulaglić i Fahrudin Hasanović, predsjednik Saveza RVI TK. Nosilac infomativnih aktivnosti obilježavanja 28. godišnjice osnivanja Drugog korpusa je naša medijska kuća.

(RTV TK)

Pročitajte...