Program za psihologe i socijalne radnike centara za mentalno zdravlje (VIDEO)

Potpisivanjem ugovora formaliziran je početak stručnog usavršavanja psihologa i socijalnih radnika iz centra za mentalno zdravlje u FBiH za dječiju i adolescentnu psihoterapiju te sistemsku porodičnu terapiju.

Pomoćnik federalnog ministra zdravlja Goran Čerkez kazao je za Fenu da će, završetkom te edukacije, psiholozi postati savjetnici za dječiju adolescentnu psihoterapiju, a o sistemskoj i porodičnoj terapiji educirat će socijalne radnike iz tih domova zdravlja.

– Pokazujemo tako da smo i dalje lideri u oblasti mentalnog zdravlja u jugoistočnoj i istočnoj Evropi. Svi koji budu završiti tu vrstu edukacije dobit će i evropsku diplomu. Ta zvanja su prepoznata u našim legislativama i opisima poslova centara za mentalno zdravlje – naglašava.

Doktor Čerkez ističe da se time pokazuje briga o djeci i adolescentima, kao najranjivijoj populaciji te podsjeća da najveći problemi s mentalnim zdravljem nastaju upravo u toj dobi.

– Ovim programom značajno ćemo doprinijeti boljoj prevenciji, tretmanu, ali i suradnji s drugim sektorima poput sektora pravde (psihosocijalna podrška osobama u sukobu sa zakonom), te prevenciji nasilja unutar škola – kazao je.

Direktorica Asocijacije XY Amina Osmanagić pdsjeća da je suradnja tog ministarstva i asocijacije započela 2010. godine, na Projektu mentalnog zdravlja. Navodi da su, u okviru tog projekta, prepoznali potrebe psihologa i socijalnih radnika unutar centara za mentalno zdravlje za zdravstvenim uslugama namijenjenih djeci i adolescentima u FBiH.

– Imamo generalno probleme adolescenata s odrastanjem, gdje je neophodna pomoć tih savjetnika iz centara za mentalno zdravlje da bi tako bio spriječen razvoj mentalnih bolesti kod djece – naglasila je.

Direktor Doma zdravlja Odžak Anto Majić kaže da će psiholog tog doma zdravlja pohađati dvogodišnju edukaciju te ističe kvalitetu rada njihovog centra za mentalno zdravlje.

Edukacija će obuhvatiti 20 različitih ustanova mentalnog zdravlja u FBiH, od kojih 18 domova zdravlja. U edukaciju je uključeno 16 socijalnih radnika i 18 psihologa.

Dvogodišnja edukacija za psihologe provodit će se na Medicinskom fakultetu u Zenici, a za socijalne radnike u suradnji sa Udruženjem za sistemsku praksu i terapiju (USPIT). Aktivnost je dio Projekta mentalnog zdravlja u BiH, koji podržava Vlada Švicarske, a implementira Asocijacija XY u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom zdravstva i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite RS.

Pročitajte...