Promocija baštine Tuzlanskog kantona na sajmu turizma u Lukavcu

Pod sloganom Baština Tuzlanskog kantona – Baština Bosne i Hercegovine, Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona uzeo je učešće na 18. Međunarodnom sajmu turizma i ekologije LIST 2020, koji je otvoren danas u Lukavcu.

Na štandu koji je organizovan u saradnji sa Komisijom za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa općine Lukavac, Zavod je predstavio svoju izdavačku djelatnost, časopis “Baština sjeveroistočne Bosne”, broj 1-11., ediciju Monumenta Srebrenica, kao i brojne kataloge izložbi i monografske publikacije iz izdavaštva Zavoda.

Na panoima koji su ukrašavali štand Zavoda mogli su se vidjeti motivi baštine Tuzlanskog kantona, nacionalni spomenici Bosne i Hercegovine. Da bi promocija i afirmacija značaja naslijeđa bila potpuna predstavljene su i makete Barutane u Tuzli i Čamdžića kuće u Puračiću.

Iz Zavoda je poručeno da su dobra baštine značajan resurs za razvoj turizma, te da trebaju biti korištena u turističke i edukativne svrhe.

Učešćem na sajmu turizma u Lukavcu, Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK je započeo aktivnosti u okviru obilježavanja Dana evropskog naslijeđa.

Pročitajte...