Provjerite vaše produžne kablove, mnogi su neispravni

U vašim domaćinstvima trebate obratiti pažnju na produžne kablove. Naime, prema rezultatima kontrole Agencije za nadzor nad tržištem BiH, više od 40 odsto produžnih kablova koji su provjereni u ovoj godini, ne ispunjava bezbjedonosne zahtjeve i predstavljaju rizik za strujni udar. Ukupno su povučena 205 i uništena 94 produžna kabla.
Sagovornik: Slaven Džindo, Agencija za nadzor nad tržištem BiH
Više u video prilogu.

Pročitajte...