Prva faza izgradnje Eko-Sep deponije

Prema istraživanjima, samo na području Federacije BiH egzistira više od 1400 divljih deponija na kojima je deponovano oko 5,5 miliona metara kubnih otpada, uključujući i otpad animalnog porijekla, a od čega je 90 odsto takvih lokaliteta i dalje aktivno.
Riješenje ovog problema ogleda se u izgradnji regionalnih sanitarnih deponija. Jedna takva deponija već tri mjeseca gradi se na prostoru Grada Živinice. Lokacija regionalne sanitarne deponije nazvane „Separacija 1“, udaljena je 12 kilometara od gradske zone Živinica, te četiri kilometra od centra Općine Banovići i četrdeset i tri kilometra od centra Općine Kladanj.
O izgradnji pomenute deponije razgovarali smo sa Selmirom Šljivićem, direktorom preduZeća „Eko-Sep“ Živinice.

Pročitajte...