PSBiH: Predložene izmjene Zakona o krivičnom postupku idu u skraćenu proceduru

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH nije prihvatio zahtjev delegata Halida Genjca da se Prijedlog zakona o izmjenama i dopuni Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine razmatra po hitnom postupku.

Odlučeno je da predloženi zakon bude razmatran po skraćenom zakonodavnom postupku.

Delegat Halid Genjac je tokom diskusije, obrazlažući svoj zahtjev, kazao da postoji visoki stepen hitnosti, jer je Ustavni sud u junu prošle godine donio odluku kojom je vrlo značajne odredbe Zakona o krivičnom postupku BiH osporio sa najavom da bi ih mogao izbrisati ukoliko Parlamentarna skupština BiH u roku od šest mjeseci ne usvoji izmjene koje će osigurati usaglašenost tih članova sa Ustavom BiH.

Napomenuo je da Parlamentarna skupština nije do sada u oba doma usvojila potrebne izmjene i dopune, a Predstavnički dom PSBiH je na posljednjoj sjednici usvojio izmjene i dopunu Zakona o krivičnom postupku BiH koji ispunjavaju tražene uslove.

– Imajući u vidu presudu Ustavnog suda, pred nama je obaveza da provedemo odluku Ustavnog suda, rješavajući osporene članove, odnosno odredbe Zakona o krivičnom postupku BiH na način da ta rješenja budu u skladu sa evropskim standardima, da osiguravaju punu nadležnost državnih pravosudnih institucija i policijskih agencija na državnom niovu u borbi protiv najtežih oblika kriminala, organiziranog kriminala, korupcije i drugih najtežih krivičnih djela – istaknuo je Genjac.

Dodao je da ne treba zanemariti ni međunarodnu dimenziju ovog pitanja, pogotovo kad je u pitanju transnacionalni kriminal, transnacionalni organizirani kriminal. Podsjetio je da BiH ima svoje obaveze koje je prihvatila potpisivanjem odgovarajućih konvencija.

Genac je potcrtao da zakon o izmjenama i dopuni Zakona o krivičnom postupku BiH, koji je usvojio Predstavnički dom državnog parlamenta, prema ocjenama svih onih koji su relevantni za ovu oblast, ispunjava potrebne kriterije.

– To je bio razlog i razlog hitnosti, jer mi za ovo pitanje jednostavno više nemamo vremena, da preuzmem ono što je Predstavnički dom usvojio u identičnom tekstu kako je taj dom usvojio i da taj tekst zakona predložim danas da ga razmatramo i usvajamo po hitnoj proceduri – pojasnio je Genjac.

Dodao je da bi se usvajanjem danas ovog zakona, našli u vrlo povoljnoj situaciji kad je u pitanju i provođenje odluke Ustavnog suda i „ispunjavanje uslova koji su pred nas postavljeni i traženi“.

Delegat Mario Karamatić je kazao da su maltene identičnu argumentaciju kao što je iznio delegat Genjac iznosili i delegati iz Kluba hrvatskog naroda za prijedlog zakona o istoj temi, koji je naredna tačka dnevnog reda današnje sjednice.

– Mislim da nema potrebe, ukoliko to do sada nije urađeno, da idemo za nekom hitnosti, a nisu uopće velike razlike između ta dva zakona. Moj bi prijedlog bio da sa prijedlogom kolege Genjca idemo u skraćenu proceduru, kako bi mogli amandmanima doći, maltene, do identičnog teksta zakona. Da napravimo nešto što nam odgovara svima, a ne da se preglasavamo – kazao je Karamatić.

Skraćenu proceduru su tokom diskusije predlagali i delegati iz Kluba srpskog naroda.

Delegat Dragutin Rodić je kazao da je i on za skraćenu proceduru.

– Napravio sam komparaciju ova dva zakona koji se nalaze u proceduri i došao do zaključka da su razlike, možda su one suštinske, ali su vrlo male u prijedlogu oba ova zakona – kazao je Rodić.

Predsjedavajući Doma naroda Ognjen Tadić je kazao da je sasvim razuman i korektan prijedlog Kluba srpskih delegata da se ide u skraćenu proceduru, da se mogući amandmanska faza i da se na taj način riješi ovaj problem.

Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači delegati iz Kluba hrvatskog naroda: Ljilja Zovko, Bariša Čolak, Zdenka Džambas, Mario Karamatić i Martin Raguž, bez diskusije je vraćen Ustavnopravnoj komisiji Doma naroda na ponovno razmatranje i dostavljanje mišljenja, jer Dom nije prihvatio negativno mišljenje te komisije o predloženom zakonu.

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama BiH, čiji su predlagači delegati: Bariša Čolak, Halid Genjac i Darko Babalj, bit će upućen Kolegiju Doma na usaglašavanje, nakon što danas nije dobio potrebnu entitetsku većinu glasova.

Pročitajte...