Radarske kontrole (12.09.2017.): Vozači oprez!

Stacionarni radar
 • M-4 Raskrsnica Obala Zmaja od Bosne i Musala, kod Doma penzionera
Nestacionarni radari
 • PS Zapad
 • Najavljene radarske kontrole za 12. 09. 2017. -PS ZAPAD

  07:30 do 09:30 sati ul.H.rudara
  10:00 do 21:00 sati M-18 Brgule
  18:00 do 20:00 sati ul.B.srebrene

 • PS Gradačac
 • Najavljene radarske kontrole za 12. 09.2017. -PS GRADAČAC

  07:00 do 09:00 sati M-1.9 Vučkovci
  12:00 do 13:00 sati M-1.9 Sarajevska
  15:00 do 17:00 sati M-1.9 Vučkovci

 • PS Lukavac
 • Najavljene radarske kontrole za 12.09.2017. -PS LUKAVAC

  05:45 do 06:45 sati M-4 Dobošnica
  07:30 do 09:30 sati M-4 Devetak
  10:00 do 12:00 sati M-4 Gnojnica Polje
  12:15 do 14:30 sati M-4 Sižje
  15:15 do 17:30 sati M-4 Gnojnica
  18:00 do 20:00 sati M-4 Bistarac
  23:30 do 01:00 sati M-4 Sižje
  02:00 do 03:30 sati M-4 Puračić BP Nasko

Pročitajte...