Raspored vakcinalnih punktova za građane Tuzle

Masovna vakcinacija stanovništva u Tuzli trenutno se vrši na vakcinalnim punktovima u glavnom objektu Doma zdravlja Tuzla, Mikrostanici, MZ Slavinovići, i to svakim radnim danom u periodu od 8 do 15 sati.

U narednom periodu očekuje se da će se proces vakcinacije vršiti i u ambulantama Solina i Husino.

Ukoliko se ukaže potreba i dođe do povećanja zainteresovanosti doći će i do povećanja broja punktova za vakcinaciju, navode iz Zavoda za javno zdravstvo TK.