Rasporeda radarskih kontrola!

Najavljene radarske kontrole na putevima u Bosni i Hercegovini:

MUP TUZLANSKOG KANTONA Stacionarni radari M-4 Raskrsnica Obala Zmaja od Bosne i Musala, kod Doma penzionera Nestacionarni radari PS ZAPAD Najavljene radarske kontrole za 31. 08.2017. – PU TUZLA – PS ZAPAD 07:30 do 09:30 sati ul.H.Rudara 08:00 do 10:00 sati M-18 Dobrnja 20:00 do 22:00 sati ul.B.Srebrene PS DOBOJ ISTOK M-4 Najavljene radarske kontrole za 31. 08. 2017. – PS DOBOJ ISTOK 14:00 do 16:00 sati M-4 Brijesnica Mala PS GRADAČAC Najavljene radarske kontrole za 31. 08.2017. – PS GRADAČAC 07:00 do 09:00 sati M-1.9 Vučkovci 14:00 do 15:00 sati M-1.8 Ormanica 15:00 do 17:00 sati M-1.9 Vučkovci PS ČELIĆ Najavljene radarske kontrole za 31. 08. 2017. – PS ČELIĆ 10:15 do 11:00 sati Miladići-Šibošnica,Nahvioci 16:15 do 17:00 sati Brnjik „Dom“ PS BANOVIĆI Najavljene radarske kontrole za 31.08.2017. – PS BANOVIĆI 18:00 do 20:00 sati R-471 Oskova PS LUKAVAC Najavljene radarske kontrole za 31.08.2017. – PS LUKAVAC 05:45 do 06:45 sati M-4 B.P. Junuzović kopex 07:30 do 09:30 sati M-4 Devetak 10:00 do 12:00 sati M-4 Bistarac 12:15 do 14:30 sati M-4 Gnojnica polje 15:15 do 17:30 sati M-4 Devetak 18:00 do 20:00 sati M-4 Gnojnica 23:30 do 01:00 sati M-4 Puračić B.P.Nasko 02:00 do 03:30 sati M-4 Bistarac Luciana

MUP ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA Stacionarni radari M-17 Donja Vraca (općina Zenica) M-17 Brankovići (općina Žepče) M-17 Misurići (općina Maglaj) M-17 Šije (općina Tešanj) Nestacionarni radari PS KAKANJ Najavljene radarske kontrole za 31. 08. 2017. – PS KAKANJ 11:00 do 12:00 sati R-466 Podbjelavići 17:00 do 18:00 sati R-445 D.Tičići PS TEŠANJ Najavljene radarske kontrole za 31. 08. 2017. – PS TEŠANJ 10:00 do 11:50 sati Vukovo. 12:00 do 14:00 sati Tešanj PS BREZA Najavljene radarske kontrole za 31. 08. 2017. – PS BREZA 09:00 do 12:00 sati R-444 Potkraj 12:00 do 14:00 sati R-444 Vrankamen 14:00 do 17:00 sati R-444 Šaš PS MAGLAJ Najavljene radarske kontrole za 31. 08 .2017. – PS MAGLAJ 09:30 do 11:00 sati.M-17 Moševac 17:00 do 18:30 sati R-465 Krsno Polje PS ŽEPČE Najavljene radarske kontrole za 31. 08. 2017. – PS ŽEPČE 09:00 do 11:00 sati Ul.Prva 12:00 do 14:00 sati Industr.zona 17:30 do 19:30 sati Ul.Prva-Zovko PS OLOVO Najavljene radarske kontrole za 31. 08. 2017. – PS OLOVO 00:00 do 24:00 sati R-467 Careva Ćuprija PS VAREŠ Najavljene radarske kontrole za 31.08.2017. – PS VAREŠ 10:00 do 12:00 sati R-444 Metalska 16:00 do 18:00 sati R-444 Rudarska 18:00 do 20:00 sati R-444 Zvijezda

MUP KANTONA SARAJEVO Stacionarni radari Ulica Zmaja od Bosne, “Kampus” Ulica Zmaja od Bosne, kod ekonomske škole Ulica Džemala Bijedića, ispod Stupske petlje Bulevar Meše Selimovića, kod RTV doma M-17 Binježevo A-1 Visoko-Sarajevo, Malešići Bulevar Meše Selimovića, Otoka Ulica Kurta Schorka, Dobrinja Nestacionarni radari Najavljene radarske kontrole za 31. 08. 2017. – KANTON SARAJEVO 09:00 do 10:00 sati ulica Zmaja od Bosne 10:30 do 11:30 sati ul. Bulevar Meše Selimovića 11:00 do 12:00 sati M-17 Resnik 20:00 do 21:00 sati M-18 Hotonj 21:30 do 22:30 sati ul. Bulevar Meše Selimovića

MUP UNSKO-SANSKOG KANTONA Stacionarni radari M-4.2 Velika Kladuša (ul. Ibrahima Mržljaka-kod škole, u naselju Polje) M-4.2 Cazin (Huremagići-kod BP “Euro Jet”) M-4.2 Cazin (Kličić-kod supermarketa “Alinea”) M-4.2 Cazin (Ćuprija-kod BP “Ina”) M-4.2 Cazin (Ostrožac, kod škole) M-4.2 Bihać, ulica Dr.Irfana Ljubljankića M-5 Bihać, ulica Jablanska M-5 Bihać, naselje Jasika (kod restorana “Stari mlin”) M-5 Ulica Hasan paše Predojevića, kod BP “Petrol Prođić M-5 Ulica Bedem, kod autobuskog stajališta M-5 Naselje Ripač, kod BP Energopetrol M-5 Bosanski Petrovac, kod BP Energopetrol M-5 Ključ, kod BP “Čavkunović” M-5 U naselju Pudin Han M-5 U naselju Velečevo M-14 Bihać, ulica Jablanska, kod marketa “Neli” M-14 Bihać, u naselju Kostela M-14 Bosanska Krupa, u naselju Ljusina M-14 Bosanska Krupa, u ulici Bihaćka M-14 Bosanska Krupa, u ulici Radnička M-15 Sanski Most, naselje Podbriježje, kod restorana “La Mirage” M-15 Sanski Most, u naselju Tomina, kod TC “Jasi Komerc”

MUP SREDNJOBOSANSKOG KANTONA Nestacionarni radari PS VITEZ Najavljene radarske kontrole za 31.08.2017. – PS VITEZ 07:00 do 11:00 sati K.Tvrtka 11:00 do 15:00 sati Divjak PS GORNJI VAKUF Najavljene radarske kontrole za 31. 08. 2017. – PS GORNJI VAKUF 08:30 do 10:00 sati Duratbegović Dolac 13:00 do 14:30 sati Pajić Polje PS BUSOVAČA Najavljene radarske kontrole za 31. 08.2017. – PS BUSOVAČA 10:00 do 15:00 sati Gavrine kuće i Kaonik PS KREŠEVO Najavljene radarske kontrole za 31.08.2017. – PS KREŠEVO 09:30 do 11:30 sati Tomići 15:30 do 17:30 sati P.Kava

MUP ZAPADNO-HERCEGOVAČKOG KANTONA Stacionarni radari M-6 Sovići, zaseok Lukavci (općina Grude) M-6 Ulica dr.Franje Tuđmana, Grude M-6 Prispa, Grude M-6 Klobuk, skretanje za osnovnu školu M-6 Vitina, pored osnovne škole M-6 Donji Radišići (pored autopraonice “Medić”) M-6 Studenci, pored osnovne škole M-6.1 Dobrič, općina Široki Brijeg M-6.1 Rastovača, općina Posušje M-6.1 Kočerin, kod osnovne škole M-6.1 Trn, kod mosta na rijeci Ugrovači M-6.1 Knešpolje, kod svadbenog salona “Sunce” Nestacionarni radari PU GRUDE Najavljene radarske kontrole za 31. 08.2017 – PU GRUDE 10:30 do 12:00 sati M-6 Ružići (Marića Strana). PU ŠIROKI BRIJEG Najavljene radarske kontrole za 31.08.2017. – PU ŠIROKI BRIJEG 09:30 do 11:00 sati M-6.1 Dobrič 17:10 do 18:50 sati R-425 Mokro PU LJUBUŠKI Najavljene radarske kontrole za 31. 08. 2017. – PU LJUBUŠKI 16:00 do 17:30 sati M-6 Studenci PU POSUŠJE Najavljene radarske kontrole za 31. 08.2017. – PU POSUŠJE 09:00 do 10:30 sati M-6.1 Čitluk.

MUP KANTONA 10 (LIVNO). Stacionarni radari M-6.1 Kolo, općina Tomislavgrad M-6.1 Suhača, općina Livno M-14.2 Ulica Jole Marića, općina Drvar M-15 Izlaz iz mjesta Blažuj, općina Tomislavgrad M-15 Ulica Gorička, općina Livno M-16 Kupres M-16 Livno Nestacionarni radari SPECIJALNE POSTROJBE PROMETNE POLICIJE Najavljene radarske kontrole za 31. 08. 2017. – SPPP 15:30 do 18:30 sati Livno-Glamoč-Mliništa MUP BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA Stacionarni radari M-20 U Goraždu (kod Donjeg mosta) U Goraždu, u ulici 31.Drinske brigade (kod trafo stanice) MUP HERCEGOVAČKO-NERETVANSKOG KANTONA Stacionarni radari Ulica Kralja Tomislava, Mostar NGM, Mostar MUP POSAVSKI Stacionarni radari M-1.8 Orašje (kod tržnog centra “Bingo”)

POLICIJA BRČKO DISTRIKTA Stacionarni radari Brčko-Lončari, ulica Dejtonska Brčko-Bijeljina, ulica Bijeljinska Brčko-Čelić, ulica Nikole Tesle Brčko-Cerik, “Malezijski put” Nestacionarni radari Najavljene radarske kontrole za 31. 08. 2017. – BRČKO DISTRIKT 10:00 do 12:00 sati Brčko-Trnjaci 14:00 do 17:00 sati Brka-Maoča 17:00 do 19:00 sati Grčica-Potočari-Dubravice .

Pročitajte...