Rast PDV-a nije dobro rješenje za bh-a ekonomiju

Bosna i Herecgovina ima jednu od najnižih stopa PDV-a u odnosu na zemlje EU i regiona. Izuzetak su Luksemburg sa diferenciranom i Kosovo sa jedinstvenom stopom PDV-a, nižom u odnosu na BiH. U posljednje vrijeme iz RS-a su došle dvije inicijative. Prvom se traži povećanje stope PDV-a, a drugom se traži uvođenje diferencirane stope. Iz Federacije nisu saglasni sa takvim idejama. Da bi takvo uvođenje stopa ugrozilo i realni sektor slažu se i ekonomski analitičari.
Zahtjevi iz Republike Srspke su da Bosna i Hercegovina poveća stopu PDV-a za 2% ili da se uvede diferencirana stopa Poreza na dodatnu vrijednost. Ekonomski analitičar, Admir Čavalić je mišljenja da bi bilo kakvo povećanje stope PDV-a u našoj zemlji, a bez prethodno provedenih reformi smanjivanja fiskalnog opterećenja rada, dovelo do teških posljedica po našu ekonomiju. S druge strane, diferencirana stopa ili preciznije različite stope PDV-a za određene robe i usluge su mač sa dvije oštrice. Budući da oba zahtjeva dolaze iz RS-a, da se naslutiti da razlozi leže u entitetskom budžetu. Za jednu tako važnu odluku kakva je izmjena stope PDV-a potreban je koncesuz svih u Bosni i Hercegovini. Čavalić je skeptičan da bez obzira koliko se zahtjevi nastave i nakon formiranja novog saziva Vijeća ministara, u narednoj godini neće biti moguće napraviti takav jedna radikalan potez. Uz sve to biće potrebo i ‘’zeleno svjetlo’’ Međunarodne zajednice.

Pročitajte...