Pred Direkcijom Rudnika Kreka u Tuzli grupa nezadovoljnih radnika

Pred Direkcijom Rudnika Kreka u Tuzli okupila se grupa nezaodovljnih radnika kako bi iskazali nezadovoljstvo odlukom Uprave kojom je za 111 uposlenika izrečen privremeni prekid radnog angažmana uz naknadu od 60% plaće. U Sindikatu napominju da je odluka donesena prije nego je proces mirenja, što je regulisano Zakonom o štrajku. Kreka je jedan od rudnika koncerna Elektroprivrede iz čijeg menadžmenta pozivaju Sindikat i Upravu rudnika da nastave sa procesom restruktuiranja shodno sporazumu potpisanom u maju.

Radnici Rudnika “Kreka” Tuzla koji su obuhvaćeni odlukom o privremenom prekidu radnog odnosa okupili su se pred direkcijom tražeći da im se obrati direktor i pruži im informacije o njihovim radno-pravnom statusu.

“Kakve će konsekvence imati i kad će se ljudi vratiti na posao? Ako je to puno što traže, mislim da nije u redu. Međutim, čovjek je pozvao policiju, mi nemamo ništa protiv policije, to su naše kolege, mi poštujemo njih, mi imamo fantastičnu saradnju sa Sindikatom policije”, istakao je Zuhdija Tokić – predsjednik Sindikalne organizacije ZD “Kreka” Tuzla.

U Sindikatu ističu razočaranost odnosom Uprave Rudnika “Kreka”, smatraju kako je trebalo da uspostave komunikaciju sa sindikatom, a naročito sa radnicima koji neće biti angažovani na svojim radnim mjestima.

U saopćenju Elektroprivrede, uz ostalo, upućen je poziv da  zbog nužnosti obezbjeđenja nesmetanog rada termoelektrana, kontinuirane proizvodnje električne i toplotne energije, i stabilnog snabdijevanja kupaca,  Sindikat i Uprava RU „Kreka“  nastave proces restrukturiranja rudnika, vraćanje socijalnom dijalogu i ispunjavanju obaveza preuzetih Sporazumom zaključenim 19. maja 2021.godine.  U Sindikatu, pak smatraju, da je došlo do krešnja ovog sporazuma.

“Član 4 tog sporazuma je jasno kazao  na koji način će se zbrinjavati višak radnika. Ponavlja, ovi momci koji idu, tu ima djece poginulih rudara, ima boraca, ima inžinjera u proizvodnji nemaju izvjestan tajming, odnosno, vrijeme kad će se vratiti. To je slanje na bhiro ili slanje kući. Mi to nikad nećemo dozvolit. Tamo je jasno pisalo na socijalno prihvatljiv način, prekvalifikacija, dokvalifikacija, prijevremeno penzionisanje”, dodaje Tokić.

Elektroprivreda BiH smatra da Uprava Rudnika „Kreka“ mora iznaći rješenja u situaciji evidentnog zastoja u proizvodnji. Ovo se, stoji u saopćenju, odnosi na sve pogone Rudnika gdje je evidentiran značajan podbačaj, a prvenstveno  iz Pogona Dubrave gdje već sedmicama nema proizvodnje. Uvođenje prekida rada za administrativno osoblje vidimo samo kao prvu mjeru u obezbjeđenju normalnog funkcionisanja Rudnika „Kreka“, navodi se u saopćenju Elektroprivrede BiH.

Podsjećamo zbog odluke kojom je za 111 Krekinih radnika izrečena mjera privremenog prekida radnog angažovanja Sindikat je bio najavio generalni štrajk, kojeg je zabranio Općinski sud Tuzla, jer nije završen proces mirenja, što predviđa zakon o štrajku. Sindikat Rudnika „Kreka“ Tuzla podnio je i protutužbu, jer smatraju da se ni Odluka uprave o 111 radnika ne može provesti dok se proces mirenja ne okonča.