RGGF Tuzla: Održano predavanje za tri magistra građevinarstva iz oblasti hidrotehnika

Na Rudarsko-geološkom – građevinskom fakultetu u Tuzli danas je održano predavanje na III ciklusu studija Građavinarstva, smjer naučna grana hidrotehnika. Ove godine upisana su tri kandidata magistra građevinarstva.