RMU Banovići: Odgovor Gutiću i Softiću

Iz RMU Banovići su se oglasili saopćenjem za medije koje prenosimo u cjelosti.

U obraćanju Safeta Softića, koji inače djeluje kao duo sa Begom Gutićem, moglo se čuti da su rudari čestiti i pošteni ljudi, da su patriote koji vole ovu zemlju, da na težak, pošten i čestit način zarađuju svoj hljeb i da sa njima nije teško upravljati. Zaboravio je napomenuti da je preko 1680 rudara uzelo učešće u odbrambenom ratu 92-95 i da su 82. rudara u tom ratu dali svoje živote braneći Rudnik, braneći Banoviće i braneći BiH.

Međutim, Bego Gutić na najbrutalniji način, ovakve čestite i poštene ljude, ovakve patriote u svom medijskom nastupu, poredeći ih sa ratnim zločincem Fikretom Abdićem, naziva autonomašima. Da li su ti pošteni rudari autonomaši ukoliko vole svoj kolektiv i svoj grad, ukoliko vole državu BiH i ukoliko su spremni iste vrijednosti sačuvati i braniti.

Da li se Bego Gutić može porediti sa tim čestitim rudarima, a u vrijeme agresije na BiH čestitim borcima?

Činjenica je da ne može. Niti Bego Gutić niti Safet Softić.

Dok su ti pošteni rudari, na prvim borbenim linijama čuvali Rudnik, čuvali Banoviće, čuvali BiH kao svetinju, Bego Gutić je glumio lokalnog šerifa u policijskoj uniformi, daleko od borbenih linija, dok mu je istomišljenik Safet Softić, ratno vrijeme provodio djeleći humanitarnu pomoć u humanitarnoj organizaciji „IGASA“ i toplim prostorijama banovićkih džamija držeći dersove o vrijednosti šehida ali ipak ostajući daleko od borbenih linija.

Safet Softić još napominje da je rudarima lako upravljati, vrijeđajući njihove intelektualne vrijednosti. Nisu to rudari iz 18 vijeka.To su školovani i obrazovani ljudi.O tome govore i podaci sa poslednjeg popisa stanovništva gdje su Banovići, iako rudarski grad, najpismeniji grad u FBiH.

Rudari znaju cijeniti ljude koji ih vode u bolju budućnost, rudari znaju razlikovati dobro od zla, prijatelja od neprijatelja.Iz tog razloga rudari daju podršku Upravi Društva ovog kolektiva i gos.Kukiću koji ih nikad nisu iznevjerili.Takve vrijednosti znaju cijeniti i ostali građani Banovića.

Nezaboravimo da je u Rudniku zaposleno 2800 radnika od čega 2500 radnika iz Banovića, a da je SDA predvođena kadrovima, koje Softić i Gutić žele eliminisati, na poslednjim izborima, u Banovićima osvojila čak 14.000 glasova.To je jasan pokazatelj da građani Banovića znaju cijeniti određene vrijednosti i znaju podržati kadrove koji čuvaju i razvijaju njihov kolektiv, kadrove koji razmišljaju o njihovoj budućnosti neovisno kojem političkom bloku pripadaju. To će pokazati i naredni izbori na kojima će građani Banovića učvrstiti svoju ideološki vezu sa onima koji im garantuju opstanak i stabilnost Rudnika i općine, koji im garantuju bolju i svjetliju budućnost bez obzira na naziv stranke kojoj će pripadati.

U lancu svojih neistina, pomenuti dvojac javno ističe da su Banovići zarobljen grad sa uništenom privredom u kojoj ništa osim Rudnika ne funkcioniše. Pri tome zaboravljaju statističke podatke koji govore upravo suprotno.

Naime, općina Banovići je u samom vrhu privredno razvijenih općina na području Tuzlanskog kantona sa najvećim brojem zaposlenih u odnosu na broj stanovnika kao i u odnosu na broj nezaposlenih, jer je broj zaposlenih veći od broja ne zaposlenih, što je rijedak primjer u bilo kojoj drugoj općini..Po visini prosječne plaće zaposlenih, banovićani zauzimaju drugo mjesto na Tuzlanskom kantonu.

Nadalje, gosp.Gutiću ističete, već u više navrata, da Rudnik radi sa državom Srbijom i Republikom Srpskom.Neznamo, zbog čega u negativnom kontekstu ističete tu saradnju, kada bi, kao čovjek koji se želi prikazati državnikom, morali znati da je država Srbija državi Bosni i Hercegovini broj jedan u trgovinskoj razmjeni, te u toj razmjeni u BiH dolaze devizna sredstva.U Srbiju smo prodali ugalj u vrijednsti od oko 8.miliona EUR-a a iz Srbije nismo kupili ništa.Zar to nije pozitivan pokazatelj poslovanja u mjerenju izvoza sa uvozom na kome se zasniva privreda svake zemlje.

U Republiku Srpsku u 2017.godini prodali smo ugalj u vrijednosti oko 20.miliona KM a uvezli ulje i dizel gorivo za našu rudarsku mehanizaciju u vrijednosti oko 15. miliona KM.Zbog te saradnje nam je takođe drago, jer je Republika Srpska u BiH, a BiH je naša domovina, što je činjenica koju nesmijete zaboraviti.

Pomenuta poslovna saradnja obavlja se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama što vam ne bi trebala biti nepoznanica obzirom na stepen obrazovanja.

Kao magistar pravnih nauka, ukoliko ste izučavali tu oblast na fakultetu koji ste pohađali, gosp.Gutiću, u Privrednim društvima, kao što je Rudnik Banovići, ne postoje budžetske rezerve, sa kojima ste kao bivši premijer autonomno raspolagali i novac iz tih rezervi, u kojima su sredstva i naših rudara- poreskih obveznika, dijelili jaranskim firmama po samo vama poznatim kriterijima.

Iluzorno je, gosp.Gutiću, vaše poređenje Rudnika Banovići sa Rudnicima Kreka čiji radnici zdrastvene knjižice ovjeravaju dnevno i za isplatu zarađenih plaća prijete štrajkom, a rukovodstvo istog je uzimajući avans od 36.miliona KM od EP BiH već unaprijed prodalo petomjesečnu proizvodnju, tako da poređenje ova dva Rudnika nije vrijedno komentara.

Pošto ste Vi, gosp.Gutiću, kako u nekim medijima izjavište, predratni privrednik i najbolji Premijer, dobro bi bilo da Vaše „menadžerske“ sposobnosti pokažete u ovom kolektivu i pomognete radnicima Kreke, što bi bilo naše opće zadovoljstvo.

Nisu li Vaše „menadžerske“ sposobnosti, kao što ste dokazali i u prethodnom periodu, samo obmana javnosti vašim fotografisanjem, zbog čega su televiziju TK u periodu vašeg premijerovanja nazivali „Begovizijom“ jer niste propustili ni jednu priliku da se slikate ili sačinite video zapis ispred firmi u čijoj revitalizaciji i oporavku niste dali, ama baš, nikakav doprinos, a zasluge drugih ste isključivo pripisivali sebi.

U tom cilju navodimo nekoliko primjera:

Formranje firme TTU-energetik Tuzla dogovoreno je u Banovićima na radnom sastanku Premijera Novalića, gosp.Kukića i direktora RMU „Banovići“ Munevera Čergića, a dogovor realizovan preko gosp.Jašarevića i gos.Ikanovića ispred EP BiH i direktora Čergića ispred Rudnika Banovići, te stečajne upravnice Bijedić.Vas u tom dogovoru i relazaciji nije bilo nigdje osim na fotografisanju prilikom otvaranja ove firme.

Firma Gredelj Duboštica rezultat je dogovora u Sarajevu, između Dr.Kukića i Premijera FBiH Novalića koji je realizovao direktor željeznica Džafić.Vi opet samo na slikanju.

Firma „Aida“ Tuzla-Radnici plaćeni iz sredstava privatizacije a Vlada TK samo sredstva sa jednog transakcijskog računa prebacila na drugi transakcijski račun, a preostala imovina „Aide“ se i dalje prodaje.

„Livnicu“ u Tuzli na tenderu je kupio privrednik Džafić iz Kalesije, Vas gosp.Gutiću u tom procesu nigdje, osim, opet na fotografisanju.

„Ditu“ u Tuzli sačuvali i oporavili radnici te firme koju je kupio „Bingo“.Gdje ste Vi u tom procesu?-opet nigdje osim medijskog nastupa.

Neriješeno je ostalo najmanje još 20 firmi, koje ste kao „najbolji premijer“, ukoliko se već time hvalite, trebali riješiti, a ne hvaliti se zaslugama drugih pred očima javnosti, koja nije upoznata da u procesima oporavka pojedinih firmi niste imali nikakvu ulogu.

Zašto pomenuti dvojac sa prekomjernom dozom ironije govori o izgradnji Termoelektrane u Banovićima?

 Zašto optužuje Upravu Društva i direktora Dr.Munevera Čergića da su nesposobni i da 10 godina ne mogu završiti projekat Termoelektrane Banovići?

Nije li to jasna poruka da se isti dvojac, od same ideje o izgradnji ovog objekta, direktno ili indirektno, zloupotrebljavajući svoje funkcije, na koje su ih doveli banovićani, suprostavlja izgradnji tog objekta.

Nije li to jasna poruka da imenovani opstruišu realizaciju istog, samo da bi zadovoljili svoj ego i ispunili osvetoljubive namjere prema pojedinim kadrovima, bez obzira na sudbinu Banovića, sudbinu Tuzlanskog kantona kao i opstanak energetskog sektora cijele BiH?!

Nije li to direktno suprostavljanje i odlukama Parlamenta FBiH vezanim za izgradnju Bloka 1 Termoelektrane u Banovićima?!

Za razliku od takvog ponašanja, kao društveno odgovorne osobe, u kompaniji sa većinskim državnim vlasništvom, moramo informisati javnost, da je od ideje do poslednjih koraka u realizaciji ovog projekta prošlo nešto više od 7. godina i da se na tom projektu užurbano radi od strane svih organa upravljanja u Rudniku Banovići.

Vlada FBiH u septembru mjesecu 2010.godine donijela je Odluku o izgradnji ovog objekta.Već u novembru 2015.godine potpisan je Ugovor sa izvođačem radova. U junu 2017.godine sa Kineskim bankama potpisan je Ugovor o finansiranju 85% ukupne vrijednosti objekta, a u završnoj fazi su pregovori oko finansiranja preostalih 15% vrijednosti sa domaćim bankama.

Užurbane aktivnosti na ovom projektu provode se iz sledećih razloga:

EP BiH donijela je odluku da gradi Blok 7. u Tuzli koji bi isključivo radio na lignit, dok bi Blok 6. koji radi na mrki ugalj bio zatvoren do 2026.godine.Te godine, ukoliko ne bi došlo do izgradnje TE Banovići, Rudnik Banovići i Rudnik Đurđevik koji proizvode mrki ugalj bili bi zatvoreni.

To bi značilo umiranje lokalne zajednice jer 52% budžeta općine Banovići obezbjeđuje se, po raznim porezima, doprinosima i naknadama, od Rudnika Banovići.To bi istovremeno značilo i gašenje ostalih firmi koje se u svom radu oslanjaju na Rudnik Banovići.

Dodatnu opravdanost, za užurbanom izgradnjom TE Banovići, pronalazimo u činjenici, da je Energetska zajednica sa sjedištem u Beču već dala pismeno upozorenje BiH da se svi blokovi moraju osumporiti do 31.12.2023.godine ili će u protivnom biti ugašeni.

Blokovi 3 i 4 u Tuzli, kao i blokovi 4 i 5 u Kaknju ne mogu čak biti podvrgnuti ni fazi osumporavanja tako da je njihovo gašenje neupitno sa 31.12.2023.godine zbog nemogućnosti zadovoljavanja propisanih ekoloških parametara i parametara energetske efikasnosti.

Obzirom da je BiH, po stepenu zagađenosti, prva u Evropi i druga u svijetu, posle Sjeverne Koreje, a da EP BiH u svom Trogodišnjim planu nije predvidjela osumporavanje ni jednog bloka, to znači, da već 2024. godine praktično nećemo imati proizvodnju električne energije iz postojećih blokova.

Bosna i Hercegovina je takođe potpisnica Pariškog sporazuma o stakleničkim plinovima što je obavezuje da smanji stakleničke plinove za 27% u odnosu na postojeće stanje.

To je jedino moguće učiniti izgradnjom novih blokova i to: Bloka 7. u Tuzli, Bloka 1. TE u Banovićima i Bloka 8. U Kaknju.Na taj način bi se ista količina električne energije proizvodila sa 30% manje količine uglja.Ti blokovi bi proizvodili 30% manje stakleničkih plinova.

Kada je u pitanju efikasnost, trenutna efikasnost postojećih blokova kreće se od 28 do 30%, dok bi se efikasnost novih blokova kretala od 41 do 42 %.Pored toga, zagađujući plinovi, izgradnjom novih blokova bili bi smanjeni za preko 100 puta.

Postojeći blokovi Termoelektrane u Tuzli ispuštaju preko 4000 mg/m3 SO2 dok bi novi Blok 7. u Tuzli ispuštao do 150 mg/m3 zagađujućih plinova a novi Blok 1. TE Banovići maximalno do 30 mg/m3 zagađujućih plinova.

Pored niz prednosti koje se obezbjeđuju izgradnjom novih blokova od kojih je teško sve nabrojati, cijeneći samo naprijed navedeno, izgradnja novih energetskih objekata trebala bi biti prioritetni zadatak, kako političke vlasti tako i državnih organa odnosno Vlade FBiH.

Nažalost, umjesto da sve snage usmjerimo na realizaciju nabrojanih projekata, pojedini nosioci političke vlasti koji obnašaju državničke funkcije, bez imalo odgovornosti opstruiraju izgradnju ovih objekata. Takvoj sviti pripada i navedeni dvojac Softić-Gutić.

Softić je zloupotrebljavajući funkciju u Domu naroda BiH, posjetu Kineskoj ambasadi iskoristio za razgovore oko izgradnje termoenergetskih blokova i pri tome insistirao da se Blok 1.TE Banovići ne gradi do perioda 2030 – 2035. godina.Takođe postoji sumnja, da je Softić, iskoristio državnu funkciju i državni budžet kako bi posjetio Kinu i lobirao kod određenih nosioca političke vlasti u Kini protiv izgradnje TE u Banovićima.

Kada ste postali svjesni činjenice, da je izgradnja Termoelektrane, zahvaljujući aktivnostima menadžmenta ovog preduzeća, ušla u nepovratan proces, onda energično nadstojite da preuzmete izgradnju iste.Zbog vaših motiva u tom procesu, moramo vas obavjestiti da je Ugovor o izgradnji već potpisan na iznos od 405.miliona EUR-a nakon provedenog tendera na kome su učestvovala tri ponuđača.Tu, na vašu žalost, nema viška novca.

Iz tog razloga, pokušajte se „ugurati“ u proces izgradnje Bloka 7. u Tuzli koji je ugovoren za 786.miliona EUR-a sa samo jednim ponuđačem.Iz ugovorene cijene vidi se, da su se mogla graditi gotovo dva Bloka Termoelektrane pa možda je tu napravljen višak koji bi zadovoljio i apetite vas dvojice.

Do tog viška doći ćete prostom matematikom: Naime, ukoliko je cijena Termoelektrane u Banovićima od 350 MW ugovorena na 405.miliona EUR-a onda cijena po MW iznosi oko 1.157.000,- EUR-a.

Ugovorena cijena Bloka 7. TE Tuzla od 450 MW ugovorena je na iznos od 786.miliona EUR-a što znači da cijena po jednom MW iznosi oko 1.746.000.- EUR-a.

Prosta matematika govori da je cijena jednog MW Bloka 7. u Tuzli, prema ugovorenim vrijednostima skuplja za oko 589.000 EUR-a što pomnoženo sa 450 MW daje impozantnu cifru od oko 265.miliona EUR-a u kojoj bi se i vi, vjerovatno mogli pronaći.

U nastavku svojih insinuacija, pomenuti dvojac ističe, da politička snaga Banovića dolazi iz Rudnika Banovići, koji je, kako kažu, pripao nosiocima političke vlasti na toj općini. U tom segmentu spominju ukupne prihode Rudnika Banovići od 150. miliona KM, pri tome, radi obmane javnosti, ne spominju troškove odnosno obaveze koje proizilaze iz tih prihoda, kao što su plaće i druga primanja zaposlenih, porezi i doprinosi,obavze prema dobavljačima, investicije i sl.

U istom cilju, cilju obmane javnosti, poseban akcenat stavljaju na javne nabavke u vrijednosti oko 50.miliona KM zaboravljajući pri tome da je kroz javne nabavke nabavljena sva visoko produktivna oprema koju ne posjeduje ni jedan drugi rudnik u FBiH.

Iako obnašaju odgovorne državničke funkcije na kojima bi željeli doživotno ostati, ne žele informisati javnost, da u ovom kolektivu, shodno zakonskim propisima, postoje kontrolni organi kao što su Odjel interne revizije i Odbor za reviziju koji kontrolišu postupak javnih nabavki.

Pored tih organa, dodatnu kontrolu Izvještaja o poslovanju provodi Nezavisni revizor.Tek nakon mišljenja svih nabrojanih organa Izvještaj Uprave Društva usvaja Nadzorni odbor imenovan od strane Vlade FBiH, te Skupština kao najviši organ odlučivanja, na kojoj odluku usvaja punomoćnik ovlašten od strane Vlade FBiH kojoj se, prije održavanja Skupštine, dostavljaju kompletni materijali koji prođu još jednu kontrolu stručnih službi Fedralnog ministarstva energije, rudarstva i industrije i Vlade FBiH.

I pored ove složene procedure kojom se kontroliše rad Rudnika Banovići u svakom segmentu njegovog poslovanja, imenovani se ne ustručavaju u donošenju apsurdnog zaključka, da se politička snaga Banovića crpi iz ovog kolektiva.

Ukoliko u poslovanju jednog kolektiva, imenovani prepoznaju političku snagu Banovićkog rukovodstva i njihove interese, onda moraju javnosti odgovoriti na pitanje: Kakvi su tek interesi pomenutog dvojca ukoliko je njihovim političkim istomišljenicima pripala cijela EP BiH sa sedam rudnika u FBiH, zatim BH Telecom, kao i mnoge druge kompanije u državnom vlasništvu čiji se godišnji prihod mjeri u milijardama KM?

U svojim medijskim nastupima, pomenuti antirudnički dvojac Softić-Gutić između ostalog, kada je u pitanju iznošenje neistina o Rudniku Banovići, pominju nepotizam, stranačko i famelijarno zapošljavanje u ovom kolektivu iako sa informacijama o prijemu novih zaposlenika u ovom kolektivu raspolaže Vlada FBiH a u više navrata i Parlament FBiH.

Takođe se pominje djelimična privatizacija Rudnika Banovići koja je izvršena po „Markovićevoj privatizaciji“ u vrijeme dok je Hasan Bećirović bio direktor Rudnika, a Gutić bi kao magistar prava ili specijalista pravnih nauka, kako je napisano u biografiji, morao znati da se dionice prodaju na berzi pri čemu rukovodstvo Rudnika ne može uticati na njihovog vlasnika.

Gutić nabraja određena imena naših zaposlenika od kojih većina ima preko 30. godina radnog staža, a pri tome zaboravlja objasniti javnosti kako je riješio nezaposlenost prezimena Gutić za samo 3.godine obnašanja funkcije Premijera Tuzlanskog kantona.

Što se tiče Softića , tačno je da nije zaposlio kćerku u EP BiH. Međutim takođe je tačno da je bez konkursa zaposlio suprugu Ajšu na mjesto sekretara u Federalnom ministarstvu pravde, rodicu Rahmanović na UKC Sarajevo, kućepazitelja Abdulahovića na već tri radna mjesta u različitim institucijama, bratića Mirzu na mjesto direktora ZD EP BiH „ ISKRAEMECO“ u Sarjevu, te brzopotezno Fahrudina Skopljaka agitatora njegovih političkih stavova i mnoge druge.Pri tome nije koristio famozni „politički uticaj“, koji se pojedincima stavlja na teret i koji bi zbog toga trebali odgovarati, dok Softić, u istoj „pravnoj“ državi zbog navedenog ne snosi ni moralnu, a pogotovo ne, krivičnu odgovornost.

Na kraju, nije li iz svega vidljiv najveći apsurd, da o nepotizmu pričaju oni koji to u praksi najviše primjenjuju.Da o interesima i moralu pričaju oni koji se uporno bore da ovladaju kompletnim političkim i privrednim životom BiH, oni koji preko 25.godina žive na „državnim jaslama“ i koji posjeduju milionski vrijedne nekretnine.

Nije li apsurd da o razvoju privrede, rudnika i energetskog sektora glavnu riječ vodi efendija i policajac i da njihovo mišljenje mora biti dominantno nad mišljenjem preko 250 visokoobrazovanih kadrova ovog kolektiva, među kojima je oko 100 inžinjera tehničke struke, oko 20 magistara nauka, preko 10 doktora nauka i mnogi drugi koji u realnom sektoru usavršavaju znanje i obezbjeđuju egzistenciju.

Neka o toj apsurdnosti konačan sud donese javnost kojoj smo u nastavku ovog otvorenog pisma predočili činjenično stanje kako bi izbjegli dobro osmišljenu obmanu javnosti, a antirudničkom dvojcu poručujemo, da će pošteni i čestiti rudari, pomenuti u prvom dijelu teksta, naći načina da odbrane ovaj kolektiv i svoju egzistenciju od političkih demagoga, jer smo te vrijednosti branili i od daleko jačeg neprijatelja, rečeno je u saopćenju iz RMU Banovići.